Gastvrije Kerk voor iedereen
De Sint-Janskathedraal is behalve parochiekerk ook de zetel van de bisschop van Den Bosch. Plebaan van Rossem gaat voor in de gebedsdienst, maar wordt daarin volledig ondersteund door de bisschop. Gerard de Korte, die in 2016 tot bisschop werd gewijd, wil graag een gastvrije kerk zijn, waarin iedereen een plek heeft. Dat was in de jaren voor zijn aantreden nog anders. Onder leiding van bisschop Hurkmans voer de kerk in Brabant een conservatievere koers jegens de LHBT-gemeenschap. Zo weigerde pastoor Buyens uit Reusel in 2010 de hostie uit te reiken aan de Carnavalsprins die openlijk homoseksueel is en was er kritiek op de preek die Van Rossem in de Sint-Jan hield, waarin hij stelde dat alleen diegenen die de ‘juiste beleving van seksualiteit' hebben ter communie mogen gaan.

'Seksuele geaardheid botst met de leer van de Kerk, maar is in de praktijk vaak geen punt'

Het openstellen van de Sint-Jan voor een Roze viering zou als hoopvol beschouwd kunnen worden door de gemeenschap, maar wil volgens Joost Goes van het Bisdom Den Bosch niet zeggen dat de verwachtingen hooggespannen moeten zijn.
‘De leer van de Kerk verandert niet’, aldus Goes. ‘We begrijpen dat mensen zich buitengesloten voelen en teleurgesteld zijn in de kerk, maar we vinden dat iedereen een plek moet kunnen hebben binnen de geloofsgemeenschap.’ Onderwerpen als seksuele geaardheid botsen met de leer van de kerk, maar in de praktijk is het vaak niet zo’n punt. Er zijn nu al homoseksuelen die met vreugde deel uitmaken van een parochie’, besluit de woordvoerder.

De oecumenische viering is op zaterdagmorgen 24 juni om 10:00 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. De voorgangers zijn plebaan Geertjan van Rossem, dominee Erica Scheenstra, dominee Ruud Stiemer, en Pastor Franneke Hoeks. De officiële opening van Roze Zaterdag 2017 vindt later op de dag plaats op de Parade.

Tekst: Rik Alexander Beeld:Wikipedia