Samen op weg
Plebaan Van Rossem wil als burger van Den Bosch en als pastoor gastvrij zijn. In het verleden zijn er incidenten geweest waardoor gelovigen zich gekwetst of buitengesloten voelden, maar nu is iedereen welkom om samen op weg te kunnen gaan. 'Je wordt als persoon gewaardeerd en we kunnen iets voor elkaar betekenen. Er zijn al veel LHBT's actief binnen de kerk, die zo een positieve bijdrage leveren aan de geloofsgemeenschap', aldus Van Rossem.

'Voor de eerste keer doet een Nederlandse bisschop een handreiking aan LHBT's'

Bisschop geeft z'n zegen
De plebaan twijfelde nog even of de Sint-Jan de goede plek was voor deze viering, maar uiteindelijk vindt-ie plaats met volledige instemming van bisschop Gerard de Korte van Den Bosch. Ook hij zal aanwezig zijn in de Sint-Jan. Na afloop van de gebedsdienst zal De Korte LHBT-gelovigen toespreken en zijn zegen geven. Het is nog niet eerder voorgekomen in Nederland dat een bisschop LHBT’s welkom heet in zijn kerk om ze een handreiking te doen.

Koerswijziging?
De Utrechtste kardinaal Eijk is behalve aartsbisschop ook aartsconservatief als het gaat om de seksuele moraal. In de jaren negentig van de vorige eeuw doceerde de hoogste bisschop van ons land moraaltheologie. Indertijd zijn er documenten naar buiten gekomen waarin Eijk beweerde dat homoseksuelen niet in staat zijn tot liefde en aan 'wederzijdse zelfbevrediging' doen. 

Is de handreiking van de bisschop van Den Bosch dan een aanzet tot een koerswijziging van de katholieke kerk in Nederland? De Kardinaal werd benoemd door de vorige Paus Benedictus, die geen moderne kerk voorstond. Onze huidige Paus, Franciscus probeert juist met kleine stapjes de Rooms-Katholieke kerk te moderniseren en heeft eens gezegd hij 'priesters laakt, die zich met gesloten hart verbergen achter de kerkelijke leer en zo oordelen over mensen en gezinnen die lijden'. Bisschop De Korte van Den Bosch is aangesteld door Paus Franciscus en daarmee een vertolker van diens beleid, dat een stuk ruimdenkender en menselijker is.

Bekijk hieronder het gesprek dat plebaan Geertjan van Rossem en dominee Erica Scheenstra hadden over de Roze Viering:

De Roze Viering vindt op zaterdag 24 juni om 10:00 uur plaats in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.

Hier vind je meer informatie over Roze Zaterdag 2017 en de Roze Viering.

Tekst: Rik Alexander / Beeld: Wiki Commons / Video: Rick Evers