Vorig jaar mei verscheen op de site van Jehovah’s Getuigen een korte animatiefilm waarin we een moeder haar dochter zagen bijbrengen dat homoseksualiteit tegen Gods wil is. De video raakte internationaal in opspraak. Belangenvereniging COC Nederland wilde graag in gesprek met het bestuursorgaan van de Jehovah’s Getuigen, maar dat verzoek werd helaas geweigerd.

Dezelfde koers
In plaats daarvan gaat de organisatie gewoon stug op dezelfde koers verder. Zo werd september vorig jaar een werkblad gepubliceerd, dat diende om tieners te helpen hun afwijzende houding tegenover homoseksualiteit te verdedigen. 

Nieuwe film met antihomoboodschap
In een nieuwe film met de titel Denk aan de vrouw van Lot speelt de organisatie in op de angst van Jehovah’s Getuigen om Gods goedkeuring en hun toegang tot het paradijs te verliezen. De driedelige dramafilm film zal worden vertoond tijdens een congres in Swifterband later dit jaar.

Groeiende tolerantie
Denk aan de vrouw van Lot is een moderne bewerking van het Bijbelse verhaal van Lot en zijn gezin in de stad Sodom. De film waarschuwt voor een aantal gevaren, waaronder de groeiende tolerantie van homoseksualiteit. In één scène zien we een dochter haar moeder waarschuwen dat ze zich te tolerant opstelt tegenover homo’s.

Gods wil
De meest storende scène zit echter in deel 2 van de film. Daarin zien we hoe een Jehovah-koppel erachterkomt dat een vriendin van hun dochter twee moeders heeft. Ze reageert ongemakkelijk, waarop de vriendin in kwestie haar moeders verdedigt. De vader van het Jehovah-stel besluit uiteindelijk: ‘We houden ons aan de normen van de Bijbel (…). We hebben een vrije wil, en of we naar Gods normen leven is aan ons. Als we tegen zijn normen ingaan, is dat schadelijk voor ons. Hij heeft het beste met ons voor.’ Wanneer de vrienden van hun dochter uiteindelijk vertrekken, klaagt hij tegen zijn vrouw dat hun dochter met 'dit soort mensen' omgaat.

Bekijk de video op de site van de Jehovah's Getuigen (vanaf 21:00) en oordeel zelf.