Onrust in bisdom
Het is de organisatie van Roze Zaterdag 2017 in Den Bosch gelukt om een brug te slaan tussen de geloofsgemeenschap en de LHBT’s. De roze gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal voorafgaand aan het programma van die dag is een unicum. De Bossche bisschop De Korte heeft niet alleen toestemming gegeven aan de plebaan om de oecumenische viering in zijn zetelkerk te houden, hij zal zelf aanwezig zijn om de LHBT’s toe te spreken en zijn zegen te geven. Toch lijkt de brug waaraan van beiden kanten voorzichtig is gebouwd, minder solide te zijn dan in eerste instantie het geval leek. Het initiatief van de bisschop heeft tot onrust geleid binnen het bisdom. Er kwam een discussie op gang over de standpunten van de kerk ten aanzien van homoseksualiteit. Sommige priesters zouden zelfs bezorgd hebben gereageerd op deze handreiking van De Korte.

Bisschop schoffeert geloofsgemeenschap
Een van de pastoors die openlijk zijn afkeuren heeft laten blijken over het besluit van de bisschop is Cor Mennen. Als docent kerkelijk recht geeft hij les aan toekomstige priesters en diakens die studeren aan het seminarie in Den Bosch. Op zijn website heeft Mennen een artikel geschreven, waarin hij uitlegt hoe de katholieke kerk hoort om te gaan met homoseksualiteit. De priester citeert onder andere de Catechismus, waarin staat dat homoseksuelen ernstig ontaard zijn. Hij voegt daar zelf aan toe dat homo’s, terecht, de indruk kunnen krijgen dat zij door de openstelling van de kathedraal het laatste bolwerk dat homoseksueel gedrag afkeurt hebben veroverd.

'Normale katholieken worden door de bisschop geschoffeerd'

Ook schrijft hij dat de bisschop met deze actie normale katholieken zou schofferen. 'Dat een en ander niet zo neutraal en ongevaarlijk is, bewijzen de volgende casussen: 
Wil de plebaan in een gebedsdienst in de St-Jan hartelijk welkom heten als medetochtgenoten door het leven en wil de bisschop bruggenbouwend en verbindend zegenen:

 - een denkbeeldige PVV-landdag die haar landelijke manifestatie in Den Bosch met een gebedsdienst in de kathedraal wil beginnen?

-  het denkbeeldige verbond van seksclubhouders en de gezamenlijke meisjes van plezier die de dag tegen hun discriminatie in Den Bosch willen beginnen met een gebedsdienst?', aldus Mennen op zijn website.

Mennen wil daar wel aan toevoegen dat hij LHBT's niet vergelijkt met de PVV.

Vrede bewaren
De Priesterraad van het bisdom heeft De Korte gevraagd met een verklaring te komen en daarin uit te leggen waarom hij de roze viering toestaat, maar ook hoe de kerk denkt over het thema ‘kerk en homoseksualiteit'. Als rooms-katholieke bisschop zegt hij zich geroepen te voelen zich aan de leer van de kerk te houden. Die leer schrijft voor dat het huwelijk een levensverbond is tussen man en vrouw en de enige juiste seksualiteitsbeleving. Alle andere vormen van seksualiteit zijn ongeordend. Maar de bisschop schrijft ook dat die visie haaks staat op de opvatting van relaties en seksualiteit in de huidige maatschappij. Daarom wil hij graag de dialoog aan gaan, omdat een en ander tot onbegrip kan leiden.

'De leer schrijft voor dat het huwelijk tussen man en vrouw de enige juiste seksualiteitsbeleving is'

De Korte is aangesteld door de huidige Paus Franciscus en een vertolker van diens modernere beleid. Dat wil niet zeggen dat alle priesters binnen het bisdom zich kunnen vinden in die nieuwe en frissere wind die uit Rome komt overwaaien. Deze brief van de bisschop zou je misschien kunnen beschouwen als een poging om de vrede te bewaren en zowel de progressieve als conservatieve priesters tegemoet te komen.

De bisschop hoopt dat de dienst sereen en zonder demonstraties zal verlopen. Iedereen is uitgenodigd op zaterdag 24 juni om 10:00 uur in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch voor de roze gebedsdienst voorafgaand aan Roze Zaterdag 2017.

Lees hier de brief van de bisschop.

Tekst: Rik Alexander / Beeld: Wikimedia Commons