Bisschop doet loze belofte
De organisatie van Roze Zaterdag 2017 zou geschiedenis schrijven. Plebaan van Rossem nodigde, met instemming van Bisschop De Korte, gelovigen uit om deel te nemen aan de roze gebedsdienst in de Sint-Janskathedraal. De bisschop van Den Bosch kondigde later aan dat hij aanwezig zou zijn tijdens de viering om de gelovigen toe te spreken en zijn zegen te geven. Een handreiking die door velen als hoopvol gebaar werd gezien. Het bleek een loze belofte. De deuren van de Sint-Jan blijven op slot voor homoseksuele gelovigen op Roze Zaterdag.

Na de mededeling van de bisschop van Den Bosch ontstond er onrust binnen de geloofsgemeenschap. Met name de conservatieve vleugel kwam in opstand, omdat volgens hen, de leer van de kerk zegt dat homoseksuelen niet de juiste manier van seksualiteit beleven. De Korte stuurde met Pinksteren een brief naar de priesters van het bisdom waarin hij uitlegt waarom hij vind dat hij als bisschop de dialoog moet aangaan met alle gelovigen. Hiermee probeerde hij de onrust te sussen, maar dat is niet gelukt.

‘Homoseksualiteit blijft een open zenuw binnen de kerk’, schrijft de kerkleider vandaag aan de geloofsgemeenschap van zijn bisdom. ‘Door het besluit om de Kathedraal open te stellen voor de gebedsdienst zijn de religieuze gevoelens van vele gelovigen diep geraakt. Voor hen vormt de Kathedraal hét symbool van ons bisdom en zij kunnen niet geloven dat de sereniteit van de viering is gegarandeerd.’ De Korte noemt deze gevoelens ernstig en wil daarom het geweten van de gelovigen niet kwetsen.

"Homoseksualiteit blijft open zenuw binnen de kerk.'

Toch wil De Korte het gesprek blijven aangaan met de LHBT-gemeenschap. ‘De dominante seculiere cultuur staat haaks op het katholicisme als het gaat om de juiste beleving van seksualiteit in het algemeen en homoseksualiteit in het bijzonder. Katholieke gelovigen ademen in de moderne cultuur en worden daardoor diepgaand beïnvloed', schrijft hij in zijn brief.'

Dominee stelt haar kerk open
De roze gebedsdienst gaat wel door. Erica Scheenstra is dominee en een van de voorgangers van de dienst. Zij heeft ‘haar’ Grote Kerk in de Brabantse hoofdstad meteen opengesteld voor de LHBT-gelovigen, waarbij plebaan van Rossem ook aanwezig zal zijn. Tijdens zijn aantreden, vorig jaar, gaf bisschop De Korte aan dat hij graag een hartelijke en gastvrije kerk wil. Wat er na vandaag van dit voornemen nog rest is de vraag.

De organisatie van Roze Zaterdag 2017 heeft de bisschop vandaag tijdens een persoonlijk gesprek uitgenodigd om als gast aanwezig tijdens de dienst in de Grote Kerk, maar daar gaat De Korte niet op in.

Meer informatie over Roze Zaterdag 2017 en de gebedsdienst vind je hier.