Voorlopig hoogtepunt in ons land en geheel in lijn met de uitspraken van de paus: de aanwezigheid én de zegen van bisschop De Korte aan het slot van de oecumenische gebedsdienst in ‘zijn’ Sint Jans Kathedraal in Den Bosch ter gelegenheid van Roze Zaterdag op 24 juni. Maar helaas, de bisschop trok zijn toestemming voor de dienst alsnog in, onder druk van het conservatieve deel van zijn achterban. Geen kathedraal, geen bisschop, geen zegen. Een grote teleurstelling.

'Het gebaar van de bisschop was precies datgene waar zovelen al jaren naar snakken: een beetje erkenning en een nieuw en hoopvol platform voor dialoog met de kerk.'

Zelfs als protestant zag ik er naar uit om naar de viering te gaan op Roze Zaterdag die zou worden afgesloten met de zegen van een bisschop. Ik ga al sinds 1990 bijna elk jaar naar Roze Zaterdag en de oecumenische of interreligieuze viering die ter gelegenheid van deze dag wordt georganiseerd, is steevast mijn vrome en vrolijke begin van deze dag. De gebedsdienst in de kathedraal in Den Bosch zou echt met kop en schouders uitsteken boven alle vorige vieringen. Wat mij betreft niet om de plek, want ook op 30 juni 1981 vond in de Sint Jans Kathedraal al een roze gebedsdienst plaats ter gelegenheid van Roze Zaterdag. Toen werd de ‘sereniteit’ van het gebouw kennelijk geen geweld aangedaan, zoals de bisschop meldt in zijn tweede brief over de kwestie. Wat de dienst nu wél zo bijzonder had gemaakt, was het bijzondere gebaar van de bisschop: zijn zegen. En bij het intrekken van zijn bijna zegenende handen, vind ik het eerst en vooral belangrijk aandacht te hebben voor de enorme teleurstelling hierover bij heel veel gelovige LHBT's

Ik weet zeker dat na zijn zegen het dak van pure vreugde van de kathedraal zou zijn gegaan. Het gebaar van de bisschop was precies datgene waar zovelen al jaren naar snakken: een beetje erkenning en een nieuw en hoopvol platform voor dialoog met de kerk. Een gouden kans die voorlopig verloren is gegaan.

'Hij kan mij daar alsnog van harte zegenen. En ik hem trouwens. Hij kan zo’n zegen nu vast zelf ook wel gebruiken'

Uit zijn tweede brief blijkt dat de bisschop zich realiseert dat hij met zijn besluit veel mensen teleurstelt en pijn doet. Het is erg jammer dat hij, wat mij betreft ook in het licht van het Evangelie, geen leiderschap heeft getoond en niet bij zijn beslissing is gebleven. Tegelijkertijd: wat blijft staan, is dat we hier voor het eerst een bisschop hadden die echt van plan was een stap verder te zetten. Hij heeft de risico’s kennelijk niet goed ingeschat, maar ik geloof zondermeer in zijn goede intentie. En dat we nu weten zo’n bisschop te hebben onder de Nederlandse curie, dat is wel wat waard. Wij kunnen hem er ook altijd aan herinneren.

De bisschop geeft in zijn brief aan dat aan de dialoog geen einde komt wat hem betreft. Na zijn beslissing om zijn toestemming voor de dienst in de kathedraal in te trekken, komt dat wel een beetje mager over, maar we moeten die half uitgestoken, bijna zegenende handen nu dan toch maar grijpen. En misschien lukt dat toch nog op 24 juni. Want als de St. Jans Kathedraal als plek het probleem is, wat belet de bisschop dan om zijn neus om de hoek van de protestantse kerk te steken, tweehonderd meter verderop, waar de dienst nu plaats gaat vinden? Daar kan het. Hij is er van harte welkom en hij kan ons, hij kan mij daar alsnog van harte zegenen. En ik hem trouwens. Hij kan zo’n zegen nu vast zelf ook wel gebruiken. 

Foto: Mgr. Madhatter