In haar toespraak beloofde koningin Elizabeth II dat het Verenigd Koninkrijk zich sterk maakt om discriminatie tegen te gaan. Normaalgesproken geeft ze haar speech aan het begin van parlementair jaar, maar nu ligt dat anders omdat er heel recent verkiezingen zijn geweest.

In haar toespraak zei Elizabeth: ‘Mijn overheid zal verdere stappen zetten om de ongelijke betaling tussen mannen en vrouwen tegen te gaan en om discriminatie te bestrijden op basis van ras, geloof, geslacht, handicaps of seksuele oriëntatie.’

Het is maar één zin, maar het is voor het eerst dat de koningin zich uitspreekt over de lhbt-gemeenschap in Groot-Brittannië. Volgens een recent onderzoek heeft bijna de helft van de lhbt-mensen in Londen wel eens te maken gehad met geweld of gescheld. 68% vermoedt er in de nabije toekomst mee te maken te krijgen.

Bekijk hieronder de toespraak van de queen: