De ChristenUnie heeft volgens het COC de afgelopen jaren tegen bijna alle voorstellen van het COC gestemd. Het ging onder andere om de nieuwe transgenderwet, de wet lesbisch ouderschap, het verbieden van weigerambtenaren en de verplichte LHBTI-voorlichting op scholen.

Zorgen niet weggenomen
Zaterdagmiddag gingen vertegenwoordigers van COC Nederland in gesprek met Gert-Jan Segers en Carola Schouten van de ChristenUnie. Ze uitten tijdens dat gesprek hun zorgen over een formatiepoging met ChristenUnie. Volgens COC-voorzitter Tanja Ineke was het een prettig gesprek, maar zijn de zorgen niet weggenomen. 

Opengesteld huwelijk en adoptie
De vertegenwoordigers van het COC spraken ook met Gert-Jan en Carola over het opengestelde huwelijk. Voorzitter Ineke zegt niet de indruk te hebben gekregen dat ChristenUnie van plan is om de verworvenheden op het gebied van het huwelijk en adoptie terug te draaien. 

Regenboog Stembusakkoord
Het COC is bang dat er een stilstand komt op het gebied van LHBTI-rechten in Nederland met ChristenUnie in het kabinet. Ze vrezen voor vertraging bij het doorvoeren van de punten uit het Regenboog Stembusakkoord. Begin dit jaar ondertekenden acht Nederlandse partijen dit akkoord, waarin onderwerpen als een verbeterde meerouderschapsregeling, het bevorderen van LHBTI-acceptatie op school en een expliciet verbod op trans- en interseksedisciminatie werden opgenomen. 

Coverbeeld: Gert-Jan Segers door Anne-Paul Roukema