Ahmed Marcouch heeft er een flinke loopbaan opzitten in de politiek. In mei 2006 stapte hij in de politiek als stadsdeelvoorzitter in Amsterdam-Slotervaart. De PvdA-politicus werd met 12.000 voorkeursstemmen op 11 maart 2010 beëdigd tot gemeenteraadslid in Amsterdam. Van 9 juni 2010 tot 23 maart 2017 was hij lid van de Tweede Kamer.

In die tijd heeft hij veel betekend voor de LHBT-gemeenschap. In 2011 ontving Ahmed Marcouch uit handen van oud-minister Marja van Bijsterveldt de LHBT-Innovatieprijs, voor zijn rol in het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in biculturele kringen.

Innovatieprijs
Marcouch heeft veel aandacht gestoken in het verdedigen van de rechten van homo's, vooral in islamitische kringen. De jury van de LHBT-Innovatieprijs zei dat ze 'onder de indruk waren van de moed en durf waarmee Marcouch een voor velen nog gevoelig onderwerp bespreekbaar maakt, zowel op lokaal als op landelijk niveau.'

'De vrijheid van de homo is de vrijheid van de moslim'

Zelf zei de politicus destijds: 'In de moskee vroeg na het gebed een jongen aan mij: "Jij verdedigt toch homo’s?". "Jongen" heb ik gezegd, als ik de vrijheid van de homo verdedig, verdedig ik ook jouw vrijheid. Want de vrijheid van de homo is de vrijheid van de moslim. Het is de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, zonder dubbelleven, zonder angst. De vrijheid verbindt ons allen, zoals de lucht dat doet die wij allen inademen. Vrijheid is onze zuurstof.'

Homocafé in Amsterdam-Slotervaart
Maar dat was niet het enige dat de nieuwe burgemeester deed. In 2008 en 2009 organiseerde hij een Suikerfeest voor homomoslims. Hij pleitte voor een homocafé in Amsterdam-Slotervaart en de start van Amsterdam Gay Pride in zijn stadsdeel. 'Wij zijn in het stadsdeel met het homobeleid bezig, en dit is een goede gelegenheid het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik vind dat we die gelegenheid moeten benutten', aldus de politicus destijds. 

Twee jaar later maakte hij duidelijk dat hij vindt dat in ieder stadsdeel in Amsterdam speciale 'homopleinen' moesten komen. Op zo'n plein moeten homo's zich welkom voelen en zouden regenboogvlaggen en etalagestickers moeten komen. In 2014 stelde Marcouch Kamervragen n.a.v. anti-homogeweld in Amersfoort. Marcouch was het niet eens met het feit dat de daders met een proces-verbaal werden weggestuurd. 

Verplicht COC-bezoek voor asielzoekers
Later deelde Marcouch zijn plan om nieuwe asielzoekers tijdens de inburgering het COC te laten bezoeken. 'We hebben gisteren een algemeen overleg gehad met de minister van Integratie en mijn thema was inburgering. Ik vind de inburgering zoals die nu georganiseerd is heel erg kaal en heel erg bureaucratisch van aard. Wat ik bepleit heb is dat er meer invulling aan gegeven moet worden en dat je moet nastreven dat mensen bedongen raken met de waarden die wij nastreven, zoals homorechten.'

Protest
Deze week droeg de Arnhemse gemeenteraad Marcouch voor als burgemeester. Als alles volgens plan verloopt, wordt hij op 1 september door de Commissaris van de Koning beëdigd. Vanmiddag gaat PVV-partijleider Geert Wilders samen met de Gelderse PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber protesteren voor het gemeentehuis van Arnhem. Zij zijn tegen de benoeming van Marcouch als burgemeester van Arnhem.