Het succes van een organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van de mensen die er werken. PwC onderschrijft dit en stelt dat verrassende inzichten en oplossingen voortkomen uit een samenspel van verschillende zienswijzen, culturen, kennis en ervaringen.

Bauke Hoogland is 25 jaar en werkt drie jaar bij PwC. Hij is als Senior Associate verantwoordelijk voor de uitvoering van de jaarrekeningcontrole bij klanten. Hij komt uit Friesland en werkt nu in Rotterdam. 'PwC is een jonge organisatie, er werken veel twintigers en dertigers,' vertelt hij. 'Er heerst een "work hard – play hard-cultuur", wat betekent dat er naast het werk ook veel activiteiten worden georganiseerd. Bij PwC kan iedereen zichzelf zijn op het werk. Diversiteit is bij PwC niet alleen onderdeel van de strategie, we vinden het vanzelfsprekend. Iedereen kan zichzelf zijn, of dat nu is vanuit een geloofsovertuiging, culturele achtergrond of seksuele voorkeur.'

'Ik kende al een aantal mensen bij PwC en wist dat je achtergrond geen issue is'

Tom Nuijen is 35 jaar en woont met zijn vriend en twee katten in Amsterdam. Na acht jaar gewerkt te hebben voor de Rijksoverheid is hij in september 2016 begonnen bij PwC als manager binnen de consultancypraktijk. Hij adviseert publieke overheden op het gebied van data-analytics, hoe je data kunt gebruiken om je organisatie en de maatschappij te verbeteren. 'Toen ik op zoek ging naar een andere baan heb ik kritisch gekeken waar ik wilde werken,' zegt Tom. 'Ik kende al een aantal mensen bij PwC en wist dat je achtergrond geen issue is. Bij de keuze van een nieuwe werkgever, waar je toch veel tijd besteedt, vind ik het belangrijk om mijzelf te kunnen zijn.'

Binnen PwC lopen zowel internationaal als landelijk verschillende diversiteits- en inclusiviteitsprogramma’s. Er is een vrouwennetwerk, dat bijdraagt aan het vergroten van het percentage vrouwen binnen de organisatie en helpt de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende posities te bevorderen. In 2013 ging in Nederland het Cultural Awareness-programma van start – dat is gericht op de betrokkenheid van talent met een migratie-achtergrond. Ook is er een programma om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te trekken. En last but not least is er het GLEE-netwerk, waarin lhbt+-medewerkers centraal staan.

GLEE
Bauke is sinds dit voorjaar voorzitter van GLEE, wat staat voor Gay, Lesbian & Everybody Else. 'Onze doelstelling is het bouwen van een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich thuisvoelt,' vertelt Bauke. 'Vanuit het netwerk werken we met drie pijlers. In het introductieprogramma krijgen nieuwe collega’s informatie over diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast willen we bewustwording creëren rondom het thema diversiteit en inclusiviteit binnen de hele organisatie. De derde pijler bestaat uit netwerken, zowel intern als extern. Dit kan de jaarlijkse barbecue zijn of een bijeenkomst waar we werken met inhoudelijke thema’s. Bijvoorbeeld over uit de kast komen op het werk en bij de klant. PwC heeft ook een samenwerkingsverband met de organisatie Workplace Pride, die samen met andere werkgevers de handen ineen slaat zodat iedereen zichzelf kan zijn op het werk. Verder organiseren we ieder kwartaal een borrel waar collega’s vanuit alle PwC-kantoren op afkomen. Dat is fijn: je bent even niet in de minderheid, maar staat er met z’n allen.'

'Ik sta toch iets anders in het leven dan een collega met twee kinderen in luiers'

Wat PwC met zijn diversiteitstrajecten wil laten zien, is dat iedereen kan zijn wie hij of zij is en dat daar niets vreemd aan hoeft te zijn. Tom: 'Van vrienden uit het buitenland hoor ik dat je seksuele geaardheid taboe is op het werk. Ze kunnen maar weinig vertellen over hun privéleven. Hier mag je gewoon uitdragen wie je bent. Enerzijds is het bij PwC een non-issue: er wordt weinig over gepraat en het maakt collega’s niet zoveel uit wat iemands seksuele voorkeur is. Anderzijds is het fijn om in een divers team te werken. Ik heb het idee dat ik toch iets anders in het leven sta dan een collega die twee kinderen in luiers rond heeft lopen. Het zorgt voor een ander perspectief.' Maar diversiteit is natuurlijk breder dan alleen LHBT. 'Mijn eigen team deed dit jaar een dag mee met de Ramadan. Dit hadden we zelf georganiseerd. We hebben gezamenlijk een dag gevast en daarna samen gegeten.'

Je gaat werken, en dan?
Uit onderzoek blijkt dat met grote regelmaat iemand tijdens zijn studie uit de kast komt, maar eenmaal begonnen aan een eerste baan duikt hij er weer in, zegt Bauke. 'Samen met de Universiteit van Leiden denken we na over dit thema: "Je gaat werken, en dan?". Zelf ben ik vrij helder over wie ik ben. Maar voor sommigen is het een pittig onderwerp bij het kiezen voor een baan. Bij PwC laten we zien dat het helemaal niet nodig is om je hier zorgen over te maken. PwC staat midden in de maatschappij en wil een duidelijke boodschap afgeven aan (potentiële) werknemers en klanten.'

PwC was de eerste van de grote accountants- en advieskantoren die meedeed met de Canal Parade. 'Het is een sprekend voorbeeld van inclusiviteit,' zegt Bauke. 'Alle PwC-diversiteitsnetwerken waren erin vertegenwoordigd, ook leden van de Raad van Bestuur voeren mee.' Tom vult aan: 'PwC laat hiermee zien dat we het echt menen als het aankomt op diversiteit en inclusiviteit. We maken een statement en dat is heel goed. Ook dit jaar heeft PwC haar eigen boot.' Hij besluit: 'Verder vind ik het fijn dat er een netwerk is voor gelijkgestemden dat dit soort dingen organiseert. Het is goed, maar ook gezellig en leuk. En het bevordert de werksfeer.'

Tekst: Jaap Bartelds / Beeld: Jaap Strijker