Eigenlijk zou iedere tiener eens bij een dame of heer op leeftijd moeten aanschuiven om te vragen hoe het leven er vroeger aan toeging. In ruim tien minuten komen Louis en Percy nader tot elkaar en laten ze zien hoeveel er is veranderd. Zo kan Louis rekenen op steun van zijn hele familie, terwijl Percy veel meer moeite moest doen om geaccepteerd te worden.