Vanzelfsprekend
'LHBT’s hebben altijd een plek gehad binnen de scouting en diversiteit is heel vanzelfsprekend binnen onze vereniging', zegt Jaap Boot, voorzitter van Scouting Nederland. Hij vond het tijd dat die boodschap nu eens zichtbaar werd gemaakt voor de rest van het land. Dat ging niet zonder slag of stoot. Sandra Ploeg is frontvrouw van de Rainbow Scouts en nam met een aantal anderen drie jaar geleden al het initiatief voor een boot: 'Toen brak de hel los, de organisatie was er nog niet klaar voor, maar nu was de tijd rijp.' Iedereen, ook de aanvankelijk terughoudende en kritische leden, gingen overstag en droegen een steentje bij zodat het plan concreet gemaakt kon worden.

'Tussen de aanmeldingsbrieven voor de boot zaten soms heftige verhalen' 

Dezelfde taal
Alle letters van het alfabet waren vertegenwoordigd, maar dat ging niet zomaar. Om mee te mogen varen onder de Proud to be (sc)out-vlag moesten leden een brief schrijven waarin ze motiveerden waarom juist zij een plek op de boot verdienden. 'Daar zaten soms best heftige of ontroerende verhalen bij', concludeert Yvonne Snelders van Scouting Nederland. 'Iemand moest van school wisselen, vanwege LHBT-gerelateerde pesterijen en een ander schreef dat ze, doordat ze bij de scouting wél geaccepteerd werd, besloot geen einde te maken aan haar leven.' Na aanmelding werden de uitverkoren jeugdleden uitgenodigd op verschillende kennismakingsmiddagen. 'Deze mensen hadden elkaar nog nooit gezien, maar spreken allemaal dezelfde taal: de scoutingtaal. Daarom is er meteen een klik', aldus Ronald van de Rainbow Scouts op een van die kennismakingsmiddagen. Het samenkomen rond een gehesen vlag, marshmallows roosteren in het kampvuur en de pedagogisch verantwoorde scoutspellen ontbreken niet, maar de tijd wordt vooral gebruikt om een band te smeden die zo sterk is dat ieder afzonderlijk de boodschap van de scouting in de Amsterdamse grachtenparade kan uitdragen.

'Een van de leden werd zo gepest na haar coming-out dat ze van school moest wisselen'

Trots
Sandra Ploeg, de voorzitter van de Rainbow Scouts, straalt als ze het heeft over de voorbereidingen voor deze vaartocht. 'We hebben onze boot helemaal zelf gebouwd, bij een scouting in het Amsterdamse Bos. Alles wat je ziet is door mensen binnen onze eigen vereniging gemaakt. Sommigen hebben hun vakantie onderbroken en anderen zijn iedere dag vanuit de scouting naar hun werk gegaan om ’s avonds weer terug te komen en verder te klussen. Officieel was de boot voor leden onder de 21, maar andere mensen hebben ook een plekje gekregen.'

'Dit gaat de hele wereld over!' volgens een geëmotioneerde en enthousiaste Sandra Ploeg. 'Alle scouts over de hele wereld krijgen te zien dat wij in Nederland hebben meegevaren met de Canal Parade. Dit geeft andere mensen in landen waar LHBT’s nog niet geaccepteerd worden enorm veel hoop en kracht en over 24 jaar vieren we een jubileum waarbij we ook een lans hebben gebroken voor die mensen.' We zijn er trots op dat we onszelf kunnen zijn in dit land en binnen deze vereniging. We zijn Proud to be (sc)out!

Tekst en presentatie: Rik Alexander / Coverfoto, camera en montage: Ruben Vogels