Uit een conceptakkoord tussen de formerende partijen, blijkt dat zij een nieuw onderzoek overwegen naar meerouderschap. Dat berichtte het AD gisteren, na het inzien van het document. D66 en VVD zijn voorstander, CDA ziet juridische bezwaren en ChristenUnie is tegen. Zij vinden dat de 'biologische werkelijkheid' dat een kind één vader en één moeder heeft, niet mag worden genegeerd. 

Praktische problemen
Volgens de huidige wetgeving mag een kind slechts twee juridische ouders hebben, terwijl sommige kinderen opgroeien met vier of zelfs meer ouders, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van co-ouderschap. Een goede regeling voor meerouderschap lost veel praktische problemen op, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke vorig jaar in reactie op de verschijning van het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. 'Kinderen kunnen straks met al hun ouders op vakantie, naar ouderavonden en naar de dokter. Ook formaliteiten als het openen van een spaarrekening of het aanvragen van een paspoort zijn geen probleem meer.’

2,5 jaar onderzoek
De staatscommissie, die in 2014 werd aangesteld door staatssecretaris Fred Teeven, boog zich 2,5 jaar over vraagstukken rondom moderne vormen van ouderschap, waaronder draagmoederschap, meeroudergezag en meerdouderschap. Op 6 december 2017 bracht de commissie een rapport uit, waarin het kabinet onder meer werd geadviseerd om meerouderschap wettelijk mogelijk te maken.

'Dit is pijnlijk en niet uit te leggen aan kidneren en ouders in meeroudergezinnen'

Belofte
Daarnaast ondertekenden formerende partijen VVD en D66 eerder dit jaar COC’s Regenboog Stembusakkoord. Daarmee zegden ze onder andere toe meerouderschap in de komende kabinetsperiode te regelen. ‘We vertouwen erop dat VVD en D66 hun belofte houden en dat de formerende partijen de wens van deze grote Kamermeerderheid respecteren’, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke.

Niet uit te leggen
Het COC noemt het 'pijnlijk en niet uit te leggen' aan kinderen en ouders in meeroudergezinnen dat de wet nu net doet alsof er maar twee, in plaats van drie of vier ouders zijn. Dat er nu géén meerouderschapsregeling is, kan kinderen in meeroudergezinnen bovendien in juridische en financiële problemen brengen. Kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder. Derde en vierde ouders zijn officieel niet bevoegd om met hun kind naar dokter, ouderavond of het buitenland te gaan.'