Het COC luidt de alarmklok over deze kwestie. De belangenorganisatie wijst erop dat zeven politiek partijen in de Tweede Kamer het Regenboog Stembusakkoord hebben getekend. Daarin beloven onder meer VVD en D66 om meerouderschap in de komende kabinetsperiode te regelen. Het akkoord is goed voor 98 zetels in de huidige Tweede Kamer. Vanwege de dwarse houding van ChristenUnie komt dit nu op losse schroeven te staan.

Nieuw onderzoek naar meerouderschap is volstrekt overbodig, zegt het COC. Concept-wetgeving ligt klaar, naar aanleiding van 2,5 jaar onderzoek naar meerouderschap door de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Die concludeerde in december 2016 unaniem dat meerouderschap en meeroudergezag in het belang zijn van het kind en in Nederland moet worden ingevoerd.

Op de website van het COC uitleg over de nadelen van de huidige wetgeving:
'Volgens de huidige wet mag een kind maximaal twee juridische ouders hebben. Het COC pleit, met o.a. Meer dan Gewenst, al lang voor een goede meerouderschapsregeling.

Steeds meer kinderen groeien op in een meeroudergezin, bijvoorbeeld bij een lesbisch paar dat een kind vanaf de geboorte opvoedt samen met een biman of een homopaar. Naar schatting van het COC gaat het om enkele duizenden gezinnen in Nederland.

Het COC noemt het ‘pijnlijk en niet uit te leggen’ aan kinderen en ouders in meeroudergezinnen dat de wet nu net doet alsof er maar twee, in plaats van drie of vier ouders zijn. Dat er nu géén meerouderschapsregeling is, kan kinderen in meeroudergezinnen bovendien in juridische en financiële problemen brengen. Kinderen moeten bijvoorbeeld veel meer belasting betalen over een studiebijdrage of erfenis van hun derde of vierde ouder. Derde en vierde ouders zijn officieel niet bevoegd om met hun kind naar dokter, ouderavond of het buitenland te gaan.'

Foto: Caitlyn Childs / Flickr