De plaatselijke fractie van D66 kwam met een voorstel om een van de zebrapaden in Vlissingen wat kleurrijker te maken. Zij namen het initiatief samen met bioscoop CineCity en LHBT Netwerk Zeeland. Met het regenboogzebrapad wil Vlissingen haar inwoners laten zien dat de stad staat voor diversiteit. 

Centrale plek
Het pad krijgt een mooie locatie: aan de Spuikomweg in Vlissingen. De iniatiefnemers zeggen bewust voor deze locatie te hebben gekozen, omdat zowel automobilisten die naar het centrum trekken, als mensen die de bioscoop bezoeken met dit zebrapad in aanraking komen. 

Filmfestival
Het pad wordt tijdens het Film by the Sea-festival geopend. Op 9 september organiseert het jaarlijkse filmfestival een 'regenboogdag', met drie films in het kader van seksuele diversiteit: Heartstone, Una Mujer Fantástica en God's Own Country

Coverbeeld: Regenboogzebrapad in Antwerpen - Martijn Kamphorst