Je gezicht blijkt meer informatie over je seksuele oriëntatie te herbergen dan gedacht. Dat concluderen Michal Kosinski en Yilun Wang van de universiteit van Stanford, die voor een onderzoek kenmerken extraheerden van maar liefst 35.000 gezichtsfoto’s. Hierbij maakten ze gebruik van deep neural networks, een wiskundig systeem dat leert analyseren op basis van grote datasets.

Atypische kenmerken
Het onderzoek constateerde dat homomannen en -vrouwen vaak gender-atypische kenmerken vertoonden. Met andere woorden: mannen hadden vrouwelijkere kenmerken en vice versa. Homomannen bleken bijvoorbeeld vaker een slankere kaaklijn, langere neus en groter voorhoofd te hebben dan heteromannen. Lesbische vrouwen hadden vaak een stevigere kaaklijn en een smaller voorhoofd dan heterovrouwen.

Succesratio
De onderzoekers claimen dat de resultaten het idee dat je als homo wordt geboren sterk ondersteunen. Bij mannen had het algoritme het 81 procent van de tijd bij het juiste eind, bij vrouwen lag dit percentage op 74 procent. Wanneer er niet één, maar vijf foto’s van dezelfde persoon werden gebruikt, steeg de succesratio tot 91 procent bij mannen en 83 procent bij vrouwen. Het feit dat het algoritme bij vrouwen minder goed werkt zou er volgens de wetenschappers op kunnen duiden dat hun seksuele oriëntatie meer fluïde is. 

Ter vergelijking: in het onderzoek werd aan mensen dezelfde taak voorgelegd. Zij hadden het bij de mannen 61 procent van de tijd juist en bij vrouwen 54 procent van de tijd.

‘Deze technologieën vormen een risico voor de privacy van LHBTQ's’

Kritische kanttekening
Onderzoekers Kosinski en Wang plaatsen wel kritische kanttekeningen bij hun bevindingen. ‘We hebben geen privacy-schendende tool ontwikkeld. We hebben bestaande technologieën bestudeerd, die wijdverbreid gebruikt worden door bedrijven en overheden, om te zien of ze een risico vormen voor LHBTQ-individuen.’

Ze benadrukken daarbij de beperkingen van hun onderzoek. ‘We hebben alleen gekeken naar witte mensen, die zelf hebben aangegeven homo of hetero te zijn. Die beperkingen doen echter geen afbreuk aan de bevindingen en de kernboodschap: deze technologieën vormen een risico voor de privacy van LHBTQ's.’

De onderzoekers waren in eerste instantie geschokt door het resultaat. ‘We hebben er lang over nagedacht of we deze resultaten überhaupt publiekelijk bekend moesten maken. We wilden niet de risico’s waar we voor waarschuwen juist in de hand werken. Recente verslagen in de pers wijzen er echter op dat overheden en bedrijven deze tools al gebruiken. (…) Wij vinden dat mensen moeten weten welke risico’s er zijn, zodat ze de kans hebben om preventieve maatregelen te nemen.’

Bronnen: Stanford University - The Guardian / Tekst: Martijn Kamphorst