Eind september zijn Jacqueline Blom (56) en Tibor Lukács (39) samen te zien in The Intelligent Homosexual’s Guide to Capitalism and Socialism with a Key to the Scriptures, of kortweg: iHo. Het gaat om een nieuw werk van de bekende Amerikaanse toneelschrijver Tony Kushner – bij het grote publiek vooral bekend van Angels in America, over de aidsepidemie in de jaren tachtig. Het stuk staat onder regie van Marcus Azzini.

Onze verwachtingen zijn hooggespannen. We vroegen Jaqueline en Tibor wat ons precies te wachten staat.

Video: Raoul Oei / Interview: Maarten Dallinga / Fotografie: No Candy