Beste dominee Spruyt,

Ik begin – en hou het – simpel. Wat als uw zoon vandaag of morgen thuiskomt met de boodschap; ‘Pa, ik ben homo.’ Slaat u dan uw armen om hem heen met de woorden 'voor mij blijf je mijn zoon' of zegt u afwijzend – net zoals in uw opiniestuk over de opkomende genderneutraliteit in het RD - 'dit is tegennatuurlijk', en verbreekt u het contact? 

‘Wat zij die “anders zijn” niet kunnen gebruiken, is uw wijzende vingertje’

In uw column schrijft u: ‘Zolang christenen een platform hebben, moeten zij blijven getuigen van de goedheid van Gods schepping, en zichzelf ondertussen getrouw gedragen.’ U sluit vervolgens af met (het profane) ‘De rest is in Gods handen.’

Beste dominee, mocht u dit niet doorhebben, de kerk heeft alreeds een platform. De kinderen, mannen of vrouwen in uw kerk die ontdekken dat zij 'anders zijn', juist zij missen dat platform. Wat zij niet kunnen gebruiken is uw strenge vingertje, dat omhoog of naar de zonden wijst. Zij zoeken uw hand op hun schouders, steun door middel van een goed gesprek.

'Getrouw gedragen' is niet afwijzen of preken dat men zich moet wapenen tegen deze post-christelijke cultuur – of anno 2017 verzuilend de kinderen onderwijs geven in een apart Reformatorische school. Getrouw gedragen is juist naar buiten stappen, het pastorale gesprek aangaan met een 'anders geaard' kerklid, een luisterend oor bieden en zéker niet passief redeneren met 'de rest is in Gods handen'.

Tot nu toe heb ik geen enkel RD-artikel over homoseksualiteit, pride of genderneutraliteit ingelijst. Waar ik nog heel even hoopte dat uw stuk voor de verandering een positief geluid bevatte, waarin de hand werd gereikt of een dialoog werd gezocht over dergelijke onderwerpen, vindt u het nodig om op een flauwe, repeterende en zelfs vervreemdende wijze de opkomst van het ‘genderneutralisme’ te beschrijven. Er rijst bij mij één vraag op: waarom?

Zo betreurt u het verdwijnen van de stang van de ‘herenfiets’. De werkelijke reden daarvoor is het advies van Veilig Verkeer Nederland; de stang van de herenfiets veroorzaakt blijkbaar meer problemen.

'Natuurlijk moest ook u het nog even hebben over de nieuwe reizigersberichten van de NS'

Daarnaast beschrijft u dat, volgens CNN, orkanen genderneutraal moeten worden, omdat degene met een vrouwelijke naam meer schade aan zouden richten dan orkanen met een mannennaam. CNN plaatste inderdaad een artikel van een studie met orkanen van 1950 tot 2012. De onderzoekers 'suggereren' (leest u het goed?) dat mensen zich anders voorbereiden op orkanen met een vrouwelijke naam dan die met een mannelijke. De studie is echter reeds ontkracht, daar tot voor 1979 alleen vrouwelijke namen werden gebruikt en de orkanen van de laatste jaren minder doden hebben opgeëist.

En dan het bericht over de nieuwe NS-omroep. Daar moest u het natuurlijk – zoals heel Nederland – ook nog over hebben. Daar betrof het tenminste een reëel, actueel en belangrijke actie, maar of u de werkelijke essentie begrijpt, vraag ik mij af. Alle drie de zojuist genoemde verhalen, die u voor het gemak over één kam scheert, doet u af als verlate 1-aprilgrappen.

De geschiedenis van het homohuwelijk komt in uw stuk ook nog eens voorbij en homoseksualiteit wordt nog even aangehaald als een afwijking, een zonde, als crimineel en subversief.

Beste dominee, ‘man van God’, ‘herder’ en ‘leraar’, ik heb een vraag voor u: wie is uw Voorbeeld?

Het antwoord op de deze vraag lijkt mij gemakkelijk. Jezus, niet? De allerlaatste vraag die daarop volgt, wordt vaker gebruikt, maar ik stel hem toch, omdat ik het echte antwoord zo mooi vind.

‘Wat zou Hij doen?’

De rest is niet aan God, maar aan jou.

Foto: Peter van der Wal