Van de vier regerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben twee partijen (D66 en VVD) het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Zij beloofden in maart dat er 'op korte termijn' onder andere een meerouderschapsregeling zou komen en een verbod op discriminatie op basis van iemands geaardheid. 

Geslachtsregistratie
Het werd al eerder bekend: het nieuwe kabinet beperkt verplichte geslachtsregistratie. Dat wil zeggen dat Nederlandse overheden in de toekomst zoveel mogelijk genderneutraal gaan werken. De overheid gaat niet langer onnodig vastleggen of iemand zich als man of vrouw identificeert.

Meerouderschap
In december 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap al om meerouderschap te introduceren. De vier formerende partijen besloten echter dat de kwestie opnieuw onderzocht moest worden, tot groot ongenoegen van COC Nederland. In het nieuwe regeerakkoord staat echter dat de door de commissie Wolfsen aanbevolen meerouderschapswet er toch gaat komen. 

COC Nederland komt met een kritische reactie. De partijen willen nog onderzoek doen naar zaken als erfrecht en naamrecht bij meerouderschap. 'Zulk onderzoek mag niet tot vertraging leiden', aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. 'Het is niet verantwoord om kinderen en ouders in meeroudergezinnen nog langer onnodig in onzekerheid te laten. Het benoemen van nieuwe onderzoekscommissies is onacceptabel, we gaan daar de komende tijd scherp op letten.'

Verbod op LHBTI-discriminatie 
Ten slotte wordt artikel 1 van de Grondwet aangevuld. Daarmee wordt discriminatie op basis van een handicap of seksuele oriëntatie expliciet verboden.

Reactie COC 
COC Nederland heeft laten weten positief te zijn over de LHBTI-maatregelen in het regeerakkoord. Zij zijn wel kritisch op de zogenaamde 'vluchtelingendeals', die het kabinet wil sluiten met landen als Libië, Egypte en Tunesië. De organisatie roept formateur Rutte op om opnieuw een minister verantwoordelijk te maken voor het emancipatiebeleid. Veel LHBT's kunnen namelijk niet veilig verblijven in die landen. 

Reactie Aidsfonds 
Ook het Aidsfonds heeft gereageerd op het regeerakoord. Zij zijn blij dat de nieuwe regering op internationaal gebied zich blijft inzetten op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, een cruciaal element in de strijd tegen aids. 'Het lijkt erop dat een nieuw kabinet wil blijven samenwerken met organisaties die over de juiste expertise beschikken. We zijn voorzichtig positief. Aidsfonds roept het aanstaande kabinet op om van aidsbestrijding blijvend een prioriteit te maken en hier alle nodige middelen voor in te zetten. Ook in Nederland, waar we nu echt kunnen werken naar nul nieuwe hiv-infecties.'