ILGA deed onderzoek naar de manier waarop mensen in de hele wereld naar LHBT's kijken. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd in 77 landen, blijkt dat meer dan 25% van de wereldbevolking vindt dat homoseksualiteit wettelijk bestraft moet worden. De mening over LHBT's verschilt sterk per wereldregio. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat 15% van de inwoners uit Nieuw-Zeeland en Australië vindt dat homoseksuele relaties strafbaar zouden moeten zijn. In Amerika en West-Europa is dat zelfs 19%. Niet geheel verrassend loopt dat percentage in Afrikaanse landen op tot 36%. Gemiddeld gezien vindt 49% homoseksualiteit prima, 28,5% vindt dat homoseksualiteit strafbaar zou moeten zijn en en 22,5% had geen mening. 

Ken jij een homo?
Bij het onderzoek werd ook gevraagd of de ondervraagden persoonlijk LHBT's kennen. Uit de resultaten blijkt dat 73% die LHBT's kent, vindt dat LHBT's dezelfde rechten moeten hebben als de rest van de mensen. Bij mensen die geen LHBT's kennen, ligt dat percentage op 44%. 

De resultaten laten ook zien dat 55% van de ondervraagden vindt dat LHBT's dezelfde rechten moeten krijgen als ieder ander. 

Het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door ILGA, een internationale organisatie die zich inzet voor de rechten van LHBTI's en strijd tegen homo- en transfobie. Het complete onderzoek, inclusief resultaten is via deze link te bekijken. 

ILGA voerde dit onderzoek uit onder 116.000 respondenten uit 77 landen.

Bron: LGBTQ Nation