Faisal S. kwam twee jaar geleden als vluchteling naar Nederland. In Pakistan was hij zijn leven niet zeker. Hij vroeg asiel aan in Nederland, maar zijn verhaal werd tijdens de eerste procedure bij de IND als ongeloofwaardig beschouwd. Hij zou 'tegenstrijdige verklaringen' hebben afgelegd. 

Asielprocedure
​Iedereen die de asielprocedure doorloopt in Nederland krijgt twee gesprekken bij de IND. In het eerste gesprek wordt de identiteit en de reisroute van de asielzoeker vastgesteld, het tweede gesprek gaat over de reden van de asielaanvraag. Bij LHBT-asielzoekers wordt soms nog een derde of vierde gesprek aangevraagd.

Zo'n 'aanvullend gehoor' vindt plaats als op basis van de eerste twee gesprekken geen beslissing kan worden genomen. De medewerker van de IND kijkt of het verhaal van de asielzoeker geloofwaardig is. Bij LHBT-asielzoekers wordt gevraagd naar het bewustwordingsproces van hun geaardheid en de acceptatie daarvan.

Faisals situatie
Volgens Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, is Faisal S. actief binnen de Nederlandse LHBT-gemeenschap. Hij zou veel openhartige gesprekken hebben gevoerd met vrijwilligers van verschillende LHBT-organisaties over zijn geaardheid. Volgens de rechter en de IND is hij echter 'niet gay genoeg'. 

Op 12 oktober kreeg Faisal een negatieve beslissing in zijn tweede beroepsprocedure. Volgens Kortekaas werd hij door het COA op 2 november naar een AZC in Heerhugowaard gelokt om te komen praten over vrijwillig vertrek uit Nederland. Daar werd hij ter plekke opgepakt en afgevoerd door twee mannen 'die niet als agenten van de vreemdelingenpolitie herkenbaar waren'. Faisal werd verplaatst naar een detentiecentrum in Zeist, waar hij een zelfmoordpoging deed. Vervolgens werd hij in de isoleerafdeling geplaatst. 

Brandbrief
Zeven samenwerkende LHBT-organisaties hebben een brandbrief naar leden van de Tweede Kamer gestuurd. Volgens hen is het levensgevaarlijk om Faisal terug te sturen naar Pakistan. Hij zal daar het slachtoffer worden van eerwraak. Eerder zijn een vriend en de vader van de vluchteling al vermoord om de 'eer van de familie te zuiveren'. 

Mustafa
Eerder spraken wij de Irakese LHBT-vluchteling Mustafa. Ook hij is volgens de IND niet 'gay genoeg' en moet terug naar Irak. 'Ik pleeg nog liever zelfmoord dan dat ik terugga', zei hij vanuit zijn huidige verblijfplaats in Groningen.

Beeld: Wikimedia Commons