Tijdens de Generale Synode van de Protestantse Kerk vergadert de top van de Protestantse Kerk over belangrijke onderwerpen. Een daarvan is het huwelijk. 

Same sex marriage
Worden huwelijken tussen koppels van hetzelfde geslacht binnenkort ingezegend binnen de Protestantse Kerk? Het LKP hoopt van wel. Zij hopen dat met een discussie de weg ingezet zal worden die leidt tot een gelijkwaardige plaats van LHBT's binnen het kerkrecht. 'Dat dit niet voor alle kerkgenootschappen vanzelfsprekend is, is bekend, maar de opdracht om LHBT's een veilige plek te bieden moet leiden tot gelijkwaardigheid', stelt Heleen de Boer, voorzitter van het LKP. 

'Alleen dat kan en zal leiden tot het daadwerkelijk bereiken van het geestelijk en lichamelijk welzijn van LHBT's binnen de kerk en is daarmee tegelijkertijd het bevrijdende perspectief van een veilige en inclusieve kerk voor iedereen. Mocht de Generale Synode de weg gericht op veiligheid en inclusiviteit niet oppakken en dus alleen de juridische discussie gaan voeren, dan zal dit eenvoudigweg leiden tot het gevoel van uitsluiting. Dat is direct beschadigend voor veel mensen.' 

De Generale Synode van de Protestantse Kerk vergadert aankomende week.