Het Europese Gerechtshof kijkt in deze zaak naar het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. Mochten Adrian en zijn partner de zaak winnen, dan kan dit een precedent scheppen dat verder gaat dan alleen Roemenië.

Inmiddels is het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht toegestaan in dertien EU-landen, en er zijn een aantal landen die geregistreerd partnerschap aanbieden. Dit is niet zo in Roemenië, Bulgarije, Slowakije, Slovenië, Polen, Litouwen en Letland.

Mocht de zaak succesvol uitpakken, dan zou dit kunnen betekenen dat alle EU-landen het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen moeten erkennen.

Bron: PinkNews