'De focus van de IND ligt nu heel erg op het proces van bewustwording', zegt D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. 'Zo wordt soms zelfs gevraagd op welke dag iemand homoseksueel werd. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Zeker niet in een land waarin LHBT's niet geaccepteerd worden.' 

Groothuizen heeft samen met de coalitiepartijen een voorstel ingediend bij de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid. De beoordeling door de IND betreffende de seksuele geaardheid of geloofsovertuiging van een asielzoeker moet worden verbeterd.

Moeilijke kwesties
'Het zijn moeilijke kwesties', zegt Groothuizen. 'Je wil de mensen die dit misbruiken geen verblijfsvergunning geven, maar we willen ook voorkomen dat iemand die wel homoseksueel is en niet veilig is in z’n thuisland wordt teruggestuurd. Daarom moet het proces zorgvuldiger.' De coalitiepartijen roepen de Minister op zorgvuldig te gaan bekijken hoe de beoordeling beter kan. Bijvoorbeeld in samenwerking met COC Nederland en LGBT Asylum Support. 

Vandaag bespreken de politieke partijen de kwestie met de minister tijdens het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid. 

Bewustwordingsproces
Eerder schreven wij over de manier waarop de IND beoordeelt of een asielzoeker 'gay genoeg' is. We spraken onder anderen met Enes Dedeić, juridisch medewerker bij Hammerstein Advocaten. 'De nadruk bij de asielaanvraag van een LHBT-asielzoeker ligt op wat men "het proces van bewustwording en zelfacceptatie" noemt', zei hij toen.

'Dat betekent in de praktijk dat als een asielzoeker in Nederland een homoseksuele relatie heeft, deze niet wordt erkend als geloofwaardig; die wordt bij de aanvraag niet in acht genomen. Alle persoonlijke ontwikkelingen in Nederland na de asielaanvraag worden door de IND als niet relevant beschouwd. Er wordt niet naar gevraagd. Verklaringen van andere mensen over de geaardheid van de asielzoeker worden simpelweg niet in het oordeel betrokken.'

Bron: NOS / Coverbeeld: Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen