Uit de gevonden documenten blijkt dat er een commissie van vijf gemeenteambtenaren was (Beoordelingscommissie Zedelijk Gedrag Gemeentepersoneel), die onderzocht of een sollicitant homoseksueel was. Dat werd onderzocht door te informeren bij buren en vrienden, ook kregen sollicitanten vragen over hun geaardheid. 

Bemoeienis
'Als je terugkijkt, vraag je je af waar die mensen zich in godsnaam mee bemoeiden', zegt onderzoeker Eric Heijselaar van het Stadsarchief tegen de NOS. Hij vond de documenten. 'Ze gaan erg diep in op de persoonlijke levenssfeer en dat is schandelijk.' Mensen die betrokken waren bij de lijsten kunnen inzage in het archief krijgen.

De lijsten gingen zelfs zo ver dat ook vrienden en familie van de homoseksuele sollicitanten geweigerd konden worden. 'Er werd van de moeder van een man die zich in homoseksuele kringen begaf, afgevraagd of zij nog wel geschikt was voor een baan bij de gemeente.' Heijselaar vermoedt dat ook andere Nederlandse gemeenten zulke lijsten hebben. 

De lijsten die zijn gevonden bevatten namen en achtergronden van ruim 1.500 mensen. Men gaat ervanuit dat 15 procent van die groep werd afgewezen vanwege zijn geaardheid. 

Excuses
Een brede coalitie van partijen in de Amsterdamse gemeenteraad vindt dat de gemeente excusus moet aanbieden voor de 'homolijsten'. VVD-raadslid Marja Ruigrok diende daarvoor donderdagochtend raadsvragen in. 'Mensen als ambtenaar weigeren om wie ze liefhebben, past niet bij Amsterdam. Nu niet, toen niet. Deze geschiedenis moet zorgvuldig worden uitgezocht. Excuses kunnen op hun plaats zijn.'

Bron: Parool