Haar streng gereformeerde kerk en opvoeding wijzen anno 2017 deze homoseksuele – of, in de woorden van deze kerk, ‘homofiele’ – gevoelens nog altijd af. Haar kerk besteedt geen aandacht aan pastorale zorg bij homoseksualiteit en sluit de deuren voor leden die uit de kast komen.

Een andere oorzaak van haar angst, een die mij nog vele malen bozer maakte, verscheen deze week op de website van het Christelijk Informatie Punt (CIP). De redactie vond het nodig om een stuk te plaatsen waarin 7 redenen werden benoemd waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen.

In het stuk werden christenen opgeroepen om mensen die op hetzelfde geslacht vallen te mishagen, te abstineren, de rug toe te keren. Het stuk riep op tot onverdraagzaamheid jegens mensen die vallen op hetzelfde geslacht. Er werd gesteld dat er een lijn moest worden getrokken. De kerk werd boven de maatschappij verheven. Ik krijg er kippenvel van, zo boos maakt het stuk me.

Ik wil en zal deze 7 redenen niet stuk voor stuk uitschrijven, maar de volgende clichés kwamen zo ongeveer aan bod: 'Homoseksualiteit is een gruwel in Gods ogen’, ‘Het lichaam van de man en vrouw is (biologisch) gemaakt om kinderen te krijgen’, ‘Het homohuwelijk heeft een destabiliserend effect op de maatschappij', ‘Kinderen hebben een pappa en een mamma nodig’. En, last, but certainly not least: ‘Het goedkeuren van homoseksualiteit is als het openen van de doos van Pandora. Want als je homoseksualiteit goedkeurt, moet je dan eigenlijk ook niet pedofilie goedkeuren?'

Je leest het goed; pedofilie.

'Jongeren blijven verdwalen in hun angst, ouderen blijven hun kinderen afwijzen'

Wat bezielt de auteur van dit kwetsende stuk? Waarom stel je – in Gods naam - zeven redenen op voor de afwijzing van homoseksualiteit? Maakte deze redactie handenwringend het besluit om de homoseksuelen weer eens aan te pakken? Werd het weer eens tijd? Het christelijk platform noemt het een explainer, zodat de lezer een eigen mening kan vormen, want binnenkort komt de redactie naar verluidt ook met 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit niet zouden moeten afwijzen. Ik kijk er niet naar uit.

De redactie mist volledig de essentie. De streng gereformeerde kerk mist de nood onder de jongeren en is te veel bezig met het redden van haar eigen ziel en zaligheid, het naleven van het oude testament en het verzwijgen van incest in de kerk.

Men blijft steken bij het afwijzen van leden die afwijken, in plaats van het bieden van pastorale zorg. Men blijft discrimineren in plaats van omarmen. Het resultaat? Homoseksualiteit blijft een taboe in de (streng gereformeerde) kerk, jongeren blijven verdwalen in hun angst en worsteling en ouders blijven hun kinderen afwijzen. Ik ben niet meer kerkelijk, en zeker niet zo Bijbelvast als jaren geleden, maar voor een passende tekst hoefde ik niet lang te googelen.

'"Geliefden", indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben' (1 Johannes 4: 9-11).

Dus, jongeren die worstelen met hun gevoelens niet afwijzen, maar liefhebben. ‘5 redenen waarom christenen homoseksualiteit moeten liefhebben’. Dat lijkt me een passendere titel voor hun volgende stuk.

Foto: Peter van der Wal