De stichting verwacht dat in het eerste halfjaar van 2018 ook 15 regenbooggemeentes met een voortrekkende rol in hun arbeidsmarktregio zich aansluiten. 'Daarmee hebben we onze doelstelling behaald om een groot deel van de groep uitkeringsgerechtigde transgender personen in Nederland te kunnen ondersteunen', aldus Bregtje Visser, directeur van GenderTalent

Arbeidsongeschikt
Uit rapporten van het SCP en Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 12,5 procent van de transgender personen arbeidsongeschikt is tijdens de transitie. Na de transitie stijgt dit percentage zelfs naar 17,5 procent. ‘Transgender personen die arbeidsongeschikt zijn of een arbeidsbeperking hebben, lopen vaak op tegen onbegrip tijdens re-integratietrajecten, in hun eigen omgeving en in de transgemeenschap zelf. Juist voor deze mensen kunnen wij nu echt het verschil maken met onze gespecialiseerde coaches’, aldus Visser.

'43 procent van alle transgender personen krijgt te maken met arbeidsdiscriminatie’

Discriminatie op de werkvloer
Ruim 37 procent van alle transgender personen ontvangt een uitkering, blijkt uit SCP-onderzoek. Voor de gehele Nederlandse bevolking ligt dat percentage op minder dan 12,5 procent. Daarnaast krijgt 43 procent van alle transgender personen te maken met arbeidsmarktdiscriminatie.

GenderTalent
Stichting GenderTalent (opgericht in 2016) zorgt er samen met haar partners voor dat trans personen volwaardig lid kunnen zijn van het werkzame leven. GenderTalent coacht en begeleidt zowel werkende als werkloze transgender personen. Daarnaast traint de stichting managers en medewerkers van werkgevers.

Bron: Stichting GenderTalent / Coverbeeld: Bregtje Visser van GenderTalent (© Kristi Juncurt)