De Roze Club Tiel probeert roze ouderen uit Tiel uit hun isolement te halen. Door de sociale omgeving, waarin het geloof vaak een belangrijke rol speelt, is dat bijzonder moeilijk.

De Roze club is volgens de jury van de Burgemeester Dalesprijs een schoolvoorbeeld en een aanmoedigingsprijs voor andere activiteiten van LHBT-groepen in de regio Rivierenland. De club krijgt in februari een oorkonde van 500 euro. 

Dalesprijs
De Burgemeester Dalesprijs wordt sinds 1996 uitgereikt aan mensen of organisaties die opkomen voor de emancipatie van minderheden of de gelijke behandeling van achtergestelde groepen. De prijs is vernoemd naar de in 1994 overleden politica Ien Dales. 

Bron: De Gelderlander