Het thema van de Botenparade is dit jaar ‘Heroes’. ‘Iedereen kent wel iemand die de helden-status verdient’, zegt Pride-directeur Lucien Spee daarover. ‘Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Het gaat om mensen, al dan niet behorend tot de LHBTI-gemeenschap, die zich op allerlei manieren inzetten voor mensenrechten in het algemeen en/of de LHBTI-gemeenschap in het bijzonder.’ 

Hij voegt daaraan toe dat niet de organisatie, maar de gemeenschap zelf beslist wie een helden-status verdient. ‘Iedereen is vrij om de discussie aan te gaan en iedereen is vrij om zelf een held aan te wijzen.’

Gratis meevaren
Al jaren is er discussie over Pride Amsterdam. Het zou té commercieel zijn. Daar is iets op bedacht: Rabobank stelt dit jaar haar plek ter beschikking voor een LHBTI-organisatie die het zelf niet kan betalen. ‘De Rabobank neemt de kosten van de inschrijving voor haar rekening en gezamenlijk ondersteunen we de ‘support card-deelnemer’ ook nog eens met een bedrag van 7.500 euro.’ 

Hier kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Support Card. De belangrijkste is dat je nog niet eerder hebt meegevaren met de Parade. 

Verandering
En er gaat nog iets veranderen. De indeling van de categorieën is volgens Spee vernieuwd. ‘Dit hebben we gedaan omdat er in de afgelopen jaren discussie is ontstaan over de geaardheid en maatschappelijke betrokkenheid van verschillende deelnemers.’

Er is daarom een ‘Pride Business Club’ opgericht waardoor grote bedrijven alleen nog kunnen deelnemen aan de Parade als ze lid zijn van die club. ‘We willen zo bedrijven inhoudelijk nog meer betrekken en een netwerk creëren van professionals die ons vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen.’

Lidmaatschap kost 1.500 euro per jaar en wordt aangegaan voor minimaal 3 jaar. De helft van dat bedrag gaat naar de 'continuïteit van de organisatie', de andere helft wordt besteed aan de organisatie van inhoudelijke activiteiten.