Hoekstra staat bekend als een fervent aanhanger van de Amerikaanse president Trump en spreekt zich fel uit voor de doodstraf, maar ook tegen het 'homohuwelijk' en abortus. Zijn mening over deze onderwerpen staat hiermee haaks op die van Nederland, derhalve wordt Hoekstra nauwlettend in de gaten gehouden door Nederlandse organisaties als het COC.

'Het is ronduit vreemd om iemand binnen te halen die tegen het huwelijk is van paren van het gelijke geslacht'

'Wij zijn absoluut niet blij met een ambassadeur als deze', aldus Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, tegen Editie NL. 'Ik verwacht dat onze regering Hoekstra een stevig weerwoord geeft, want het is ronduit vreemd om iemand binnen te halen die tegen het huwelijk is van paren van het gelijke geslacht.'

Ruud Bosgraaf van Amnesty International vindt het feit dat Hoekstra voor de doodstraf is niet per definitie een reden om de banden met hem te verbreken. 'Er zijn meer landen waar ze de doodstraf hebben, zelfs met sommige bevriende landen verschillen we hierover van mening. Als je alleen diplomatieke banden kunt hebben met landen die hetzelfde denken, hou je geen banden meer over.'

'Zelfs als Hoekstra persoonlijk tegen de doodstraf was, had hij als landvertegenwoordiger toch de doodstraf moeten verdedigen, omdat deze straf in Amerika nog wordt uitgevoerd', vervolgt Bosgraaf. 'Maar als we hem spreken, maken we hem natuurlijk wel duidelijk dat wij tegen de straf zijn.'

'Een ambassadeur vertegenwoordigt de president en het is alom bekend dat Pete Hoekstra een groot aanhanger is van Donald Trump'

Historicus James Kennedy vindt Hoekstra een logische keuze als ambassadeur: 'Een ambassadeur vertegenwoordigt de president en het is alom bekend dat Pete Hoekstra een groot aanhanger is van Donald Trump.'

Maar mag een land een ambassadeur wiens opvattingen zo verschillen van de geldende waarden hier weigeren? 'In principe wel,' zegt Kennedy, 'alleen gebeurt dat nooit om dit soort redenen. Want dan zeg je als land eigenlijk dat Amerikanen zich ideologisch moeten aanpassen aan wat in Nederland gebruikelijk is. Het is anders wanneer een ambassadeur van wandaden wordt beschuldigd, dan kun je als land iemand makkelijker weigeren.'

Twee weken terug baarde Hoekstra ook opzien in Nederland met een Nieuwsuur-interview met Wouter Zwart. Hierin ontkende hij eerder gedane uitspraken over auto's en politici die in Nederland in brand worden gestoken en zogenaamde no go-zones. Hij noemde die uitspraken fake news.

Toen Zwart direct daarna beelden liet zien waarin Hoekstra deze uitspraken deed, reageerde hij bizar genoeg door te zeggen dat hij die uitspraken helemaal niet had ontkend. 'Dat heb ik geen fake news genoemd. Dat woord heb ik vandaag niet gebruikt.'

Op Twitter kwam hij hier na de uitzending alsnog op terug.

We gaan ongetwijfeld nog veel horen van 'onze' Pieter Hoekstra.

Coverbeeld: still uit interview Nieuwsuur