Sectie 377 van de huidige strafwet verbiedt 'vleselijke gemeenschap tegen de wil van de natuur, met iedere man, vrouw of dier'. Wie aangehouden wordt, riskeert een levenslange gevangenisstraf. Dit wetsartikel stamt uit de tijd dat het land een kolonie was van Groot-Brittannië.

Het besluit om dit verbod te heroverwegen vloeit voort uit het feit dat sinds 2013 minder dan 200 mensen zijn veroordeeld op basis van homoseksuele geslachtsgemeenschap. Activisten weten te melden dat de wet vooral gebruikt wordt om daders te veroordelen die seks hebben met kinderen; in 2015 betrof dit nog 1347 gevallen. Zij vertellen ook dat de wet wordt gebruikt om LHBTI's in het land te chanteren en te intimideren en om toegang tot hiv- en aids-zorg te blokkeren.

'Een groep personen of individuen die hun keuzes praktiseert, mag nooit in angst leven.'

Het Hooggerechtshof meldt: 'Een groep personen of individuen die hun keuzes praktiseert, mag nooit in angst leven. Keuzes mogen niet de grenzen van de wet overschrijden, maar diezelfde grenzen mogen niet het inherente recht vertrappen of beperken zoals vastgesteld in artikel 21 van onze Grondwet.'

Het verbod op homoseksuele geslachtsgemeenschap werd in 2009 al eerder verworpen door het Hooggerechtshof in de Indiase stad Delhi. De wet werd echter vier jaar later hersteld door het hooggerechtshof. Die beslissing zorgde voor internationale kritiek; India riskeerde veroordeling van wereldwijde organisaties als de Verenigde Naties. De wet druist namelijk in tegen artikel 21 van de Indiase grondwet, die het recht op privacy noemt.

Afgelopen jaar kwam de wet opnieuw onder de aandacht, toen via een andere rechtszaak werd getracht om LHBT's van basismensenrechten te voorzien. Negen rechters oordeelden in deze zaak dat seksuele oriëntatie een essentieel onderdeel vormt van het recht op privacy. 'Discriminatie tegen een persoon op basis van zijn of haar seksuele geaardheid is diep beledigend tegenover de waardigheid en de eigenwaarde van die persoon.'

Nu komt het Hooggerechtshof dus nogmaals terug op Sectie 377, dit keer in positieve zin voor Indiase LHBT's. 'De homoseksuele, lesbische en biseksuele gevoelen van een miniscule fractie van dit land mogen niet betekenen dat hen het recht op privacy geweigerd wordt.'

Wanneer het Hooggerechtshof de wet opnieuw evalueert, is nog niet precies duidelijk. Wel heeft het hof laten weten dat dit voor oktober 2018 zal gebeuren. 

Bron: PinkNews.co.uk | Coverbeeld: Facebook Delhi Queer Pride