EU-landen zijn weliswaar vrij om een huwelijk tussen M/M en V/V niet toe te staan, ze mogen echter niet het permanente verblijfsrecht weigeren aan een huwelijkspartner van hetzelfde geslacht uit een land van buiten de EU.

Aanleiding was de weigering van Roemeense autoriteiten om de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man toe te staan om in Roemenië te komen wonen en werken. Roemenië erkent huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet.

De twee woonden samen in de VS en trouwden in 2010 in Brussel. Eind 2012 vroegen ze documenten aan voor Roemenië voor de Amerikaanse man. Die werden afgewezen, waarop ze naar het Roemeens Grondwettelijk Hof stapten. Dat legde de zaak voor aan het Europese Hof van Justitie. De advocaat-generaal concludeert nu dat het vrij verkeer van personen in de EU de doorslag moet geven. En niet de erkenning van het huwelijk tussen twee partners.

Hij wijst erop dat nergens in de Europese richtlijnen wordt verwezen naar wat onder ‘echtgenoot’ moet worden verstaan. Dus is het begrip neutraal over het geslacht van de betrokkenen en hangt deze niet af van de plaats waar het huwelijk is gesloten.

Het oordeel van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt meestal wel door het Hof overgenomen. Het duurt nog enkele maanden voordat dit gebeurt.

Bron: Nu.nl