In april 2015 vroeg een Nigeriaanse man asiel aan in de Hongaarse stad Szeged, omdat hij vreesde voor vervolging in zijn thuisland. Gevangenisstraffen voor homoseksualiteit lopen in Nigeria op tot 14 jaar en in bepaalde delen van dat land riskeren mannen die seks hebben met mannen zelfs de doodstraf.

Lees ook: 'In welke landen is homoseksualiteit strafbaar?'

De man moest, zoals elke homoseksuele man die vanwege zijn geaardheid naar Hongarije vlucht, bewijzen dat hij homo is. Dat geschiedde aan de hand van twee tests: de eerdergenoemde ‘teken-een-man-in-de-regen-test’ en een Rorschachtest, waarbij hij werd gevraagd om figuren te herkennen in inktvlekken.

Illegaal
De Hongaarse overheid oordeelde aan de hand van de uitslagen dat hij niet homoseksueel en wees zijn asielaanvraag af. De man ging in hoger beroep, waarna de zaak in Luxemburg belandde. Het EU-hof oordeelde deze week dat dergelijke tests niet mogen worden gebruikt om iemands seksuele oriëntatie vast te stellen. De tests vormen een onevenredig ernstige aantasting van het privéleven van de asielzoeker, aldus het hof.

Hoe gaat dat in Nederland?
In Nederland wordt iedereen die de asielprocedure doorloopt onderworpen aan twee gesprekken. In het eerste gesprek worden de identiteit en de reisroute vastgesteld, het tweede gesprek gaat over de reden van de asielaanvraag. Bij homoseksuele asielzoekers vindt soms nog een ‘aanvullend verhoor’ plaats, waarbij gevraagd wordt naar het bewustwordingsproces van hun geaardheid en de acceptatie daarvan.

Bron: DeMorgen / Beeld: Demonstratie van LGBT Asylum Support