Ja dus. Tot hun grote verbazing kregen Eugene Wojciechowski en Pavel Stotsko bij de douane een aantal stempels in hun paspoorten, waarmee hun huwelijk officieel is erkend. Dit alles gebeurde binnen een tijdsbestek van enkele minuten.

De twee vertelden erover aan de onafhankelijke Russische tv-zender TV Rain. Ze zeiden dat de douanebeambte geen spier vertrok en geen vragen stelde over hun huwelijk.

Volgens de Russische wetgeving zijn huwelijken die in het buitenland worden voltrokken legaal. Er zijn een paar uitzonderingen: directe familieleden zijn uitgesloten om met elkaar te trouwen, net als huwelijken tussen ouders en hun adoptiekinderen. Ook als iemand al getrouwd is, is een tweede huwelijk ongeldig. Tot slot mag iemand niet getrouwd zijn als hij of zij die beslissing niet zelf heeft kunnen nemen. Maar er staat dus niets in de wet over huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen.

De overheid is ook om een reactie gevraagd. De dienstdoende woordvoerder had niet echt een duidelijk antwoord. Wel wees hij op een regel in de wet waarin staat dat zowel de man als de vrouw die het huwelijk aangaan, dit vrijwillig moeten doen. De woordvoerder hield zich aan die formulering, en daar bleef het bij.

Bron: GayStarNews