Het College van B. en W. gaat nu aanvullend historisch onderzoek doen naar de sollicitanten die in de periode van 1950 – 1958 zijn afgewezen op grond van hun – al dan niet vermeende – homoseksualiteit.

Stadsarchief
Het is op dit moment niet duidelijk wat er destijds precies gebeurd is, hoe die lijsten werden samengesteld en of eventuele excuses moeten worden gemaakt aan mannen die op de lijsten staan. Die lijsten zijn onlangs opgedoken in het Stadsarchief van Amsterdam.

Vermoeden
Op die lijsten staan namen van ongeveer 1.500 sollicitanten. Zo’n 225 mannen zouden zijn afgewezen omdat er een vermoeden bestond dat ze homoseksueel waren. Het huidige College heeft al gezegd dat het niet op de hoogte was van deze ‘homolijsten’.

Crimineel
Niet alleen homoseksualiteit was een reden om iemand af te wijzen. Ook een veroordeling voor diefstal, verduistering, geweldpleging of prostitutie konden redenen zijn voor een negatieve beoordeling. Hiermee wordt homoseksualiteit dus in de criminele sfeer getrokken.

Politie
Uit eerder onderzoek van Trouw blijkt dat de politie na de Tweede Wereldoorlog onderzoek deed naar homoseksuelen. Ze waren niet welkom bij een baan voor de overheid, ookal hadden ze geen enkel strafbaar feit gepleegd.

Vervolgstappen
Het College zal het COC actief betrekken bij de vervolgstappen. De homobelangenorganisatie had eerder al aangedrongen op onderzoek naar de behandeling van homoseksuelen.

Bron: Parool | Foto: Creative Commons