In een opinieartikel gaat Nederlands hoogste katholiek, kardinaal Wim Eijk, keihard in tegen het beleid van paus Franciscus. Hij beschuldigt de paus ervan de eenheid van de kerk in gevaar te brengen.

Een lijn trekken
Het gaat hem erom dat de kerk één lijn moet trekken als het gaat om de eucharistie, namelijk dat protestantse echtgenoten van katholieken wel of geen brood en wijn mogen ontvangen tijdens een kerkdienst.

Huwelijk
Maar dat is niet alles: hij vindt ook dat kardinalen niet open mogen staan voor het zegenen van homoseksuele relaties. “Dat staat recht tegenover de doctrine van de kerk, gebaseerd op de heilige schrift, dat het huwelijk alleen bestaat tussen man en vrouw.”

Nieuwlichterij
Kardinaal zegt dat de paus voor verwarring zorgt omdat hij de beslissing hierover aan de kardinalen overlaat. Hij hekelt dit soort ‘nieuwlichterij’. Liever houdt Eijk vast aan de eeuwenoude geschriften, waarmee hij zich schaart bij de groep katholieken die vindt dat de waarheid verdedigd moet worden.

Bron: AD