Aansluitend aan zijn speech gaf Frans Timmermans een interview aan de Vlaamse website Zizo Online. Hierin vertelde hij dat homo-acceptatie nog niet de norm is in heel Europa. Weliswaar is er veel bereikt in de afgelopen jaren, maar er is nu sprake van een push-back uit de conservatieve hoek. “Daarom vind ik dat iedereen die voor gelijke rechten is, zich moet laten zien en zich daarover moet uitspreken.”

Gelijke behandeling
Volgens Timmermans hebben alle lidstaten die zijn aangesloten bij de Europese Commissie zich verplicht tot de gelijke behandeling van mensen, ook die met een andere seksuele voorkeur dan de meerderheid. “We proberen lidstaten te helpen de wetgeving op dat punt te verbeteren. Als er sprake is van discriminatie, aarzelen we ook niet om in te grijpen daar waar wij bevoegd zijn.”

Zondebok
Timmermans zegt dat mensen in tijden van populisme, wanneer ze onzeker zijn over hun toekomst, heel snel zoeken naar zondebokken. Dat zijn soms joden, soms zijn dat moslims, maar homo’s lopen ook het risico weer zondebok te worden. “Dan moeten we duidelijk maken aan alle regeringen dat het niet een kwestie is van ‘onze cultuur vraagt erom’, ‘of onze traditie, onze kerk’, maar dat we ook verplicht zijn ten aanzien van iedere burger gelijke rechten te garanderen.”

Een lange weg te gaan
In veel landen zijn vorderingen gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan, aldus Timmermans. Gelijkheid is geen optie, maar een must. “In sommige landen is de wetgeving goed, maar de praktijk nog lang niet goed genoeg. En die praktijk, dat heeft tijd nodig, dat heeft uitwisseling nodig. Het is ook nodig dat men ziet hoe men ermee omgaat in andere landen. Dus een Pride in Brussel heeft ook invloed op de situatie in bijvoorbeeld Servië of Kroatië. Met deze Pride willen wij de rest van de wereld tonen dat we hier zijn. Dit is niet alleen having fun, maar wij zenden ook een boodschap van gelijkheid naar de rest van de wereld: we want equality for all!”

Het complete interview lees je op Zizo Online.