Roemeense autoriteiten weigerden de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man een verblijfsvergunning. Het argument: Roemenië erkent het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet.

Het stel had samengewoond in de Verenigde Staten en trouwde in 2010 in Brussel. Twee jaar later dienden ze een verzoek in om zich in Roemenië te vestigen. Dat verzoek wees Roemenië vervolgens af.

Daarop spanden de mannen een zaak aan wegens discriminatie. De zaak kwam terecht bij het Grondwettelijk Hof van Roemenië. Dat legde de zaak voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Permanent verblijfsrecht
Het EU-Hof heeft nu bepaald dat een echtgenoot of echtgenote binnen alle EU-landen het recht op verblijf bij zijn of haar partner van hetzelfde geslacht heeft. De lidstaten mogen een homoseksuele huwelijkspartner van buiten de EU geen permanent verblijfsrecht weigeren als het huwelijk in een EU-lidstaat is voltrokken.

Het vrij verkeer van personen is doorslaggevend, niet het feit dat een land zelf geen huwelijk toestaat tussen M/M en V/V.

Bron: ANP