In haar onderzoek, getiteld Uit de kast. Uit de kerk? keek Anne de Groot (28) naar seksuele diversiteit in evangelische gemeenten. Ze deed haar onderzoek in het kader van haar studie antropologie, in samenwerking met COC Friesland en Tûmba.

Aanleiding voor haar onderzoek was de constatering dat homoseksualiteit en het evangelisch-christelijke geloof nog niet goed samengaan. De Groot sprak verschillende mensen die na hun coming-out te horen kregen: je kunt het wel zijn, maar je hoeft er niets mee te doen. “Op dat moment ontstaat er een conflict tussen je homoseksualiteit en je geloof. Mensen willen graag bij de kerk blijven horen, maar dat is heel lastig omdat er zo negatief op wordt gereageerd.”

Depressieve periodes
Voor haar onderzoek interviewde De Groot tien personen Alle tien hebben depressieve periodes meegemaakt, die ze toeschreven aan de wijze waarop de kerk met hen is omgegaan. Sommigen kozen alsnog voor een heteroseksuele relatie, een ander blijft celibatair en een aantal mensen heeft de kerk verlaten.

De Groot komt met een aantal aanbevelingen: kerken moeten zich meer bewust zijn van de impact van hun bejegening. Ook moet er goede en laagdrempelige voorlichting komen, die is van essentieel belang voor een positievere beeldvorming.

Bron: Leeuwarder Courant | Foto: Creative Commons