COC Midden-Nederland heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart met 26 gemeenten in het werkgebied een Regenboog Stembusakkoord getekend.

Per gemeente ondertekenden een aantal partijen het akkoord, waarin ze beloven zich in te zetten voor een inclusief beleid, dat ze de veiligheid voor kwetsbare groepen willen bevorderen – oudere gays, transgenders, et cetera – en dat ze jongeren ondersteunen, bijvoorbeeld met lesprogramma’s op scholen.

Zichtbaarheid
Ook willen ze de zichtbaarheid bevorderen van gays en alle andere gezindten van de alfabetgemeenschap. Een manier omdat te doen is het organiseren van Coming Out Dag. Gisteren was die dag, en voor COC Midden-Nederland hét moment om naar buiten te brengen welke gemeenten zich aan het Regenboog Stembusakkoord hebben gehouden.

Tandje erbij
In het voorwoord van deze Regenboog Monitor 2018 schrijft Simon Timmerman van COC Midden-Nederland: “In welke gemeenten hebben de ondertekenaars zich gehouden aan de afspraken uit het akkoord en zijn ermee aan de slag gegaan? En in welke gemeenten zullen ondertekenaars een tandje bij moeten zetten? We hebben ons best gedaan om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de huidige situatie per gemeente. (...) Ook zijn we ons ervan bewust dat in sommige gemeenten nieuwe coalities pas net van start zijn. We zien deze eerste editie van de Regenboog Monitor dan ook als een aanmoediging en een herinnering aan de handtekening die is gezet.”

Veel matig, soms slecht
De complete Regenboog Monitor 2018 is te downloaden als PDF. Hierin lees je alles over de werkwijze van COC Midden-Nederland en de scores per gemeente. Tipje van de sluier: van alle 26 beoordeelde gemeenten scoorden er vijftien matig en twee zelfs slecht. Er is dus nog een weg te gaan.