Twaalf ChristenUnie-leden hebben een amendement opgesteld voor het nieuwe beginselprogramma van de partij. In het ontwerpbeginselprogramma dat het partijbestuur aan de leden heeft voorgelegd, staat dat de overheid het huwelijk tussen man en vrouw ‘erkent en beschermt’. En dat de overheid ‘in haar bescherming en ordening (…) ook oog heeft voor hen die niet of niet meer gehuwd leven.’

Daar willen de indieners van het amendement nu aan toevoegen: “Heden ten dage staat het huwelijk ook open voor geliefden van hetzelfde geslacht. (...) In haar bescherming en ordening heeft de overheid oog voor alle gehuwden en voor allen die niet of niet meer gehuwd leven.”

Geen discussie
Initiatiefnemer is Walter Brands. Hij vertelt aan het Nederlands Dagblad dat hij geen discussie wil starten binnen de partij over de vraag hoe de Bijbel moet worden uitgelegd. Zelf ziet hij geen bezwaren tegen een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. “Maar in de tekst van het partijbestuur vallen getrouwde homo’s tussen wal en schip, terwijl in een deel van de CU-achterban er ook kerkelijk de ruimte is om te trouwen. De partij hoeft daarover niet het oordeel te vellen.”

De ChristenUnie debatteert op 24 november in Zwolle over het beginselprogramma. Ook het amendement van Brands de elf andere partijleden zal hierbij aan bod komen.

Bron: Reformatorisch Dagblad