In het boek, dat vrij vertaald ‘De kracht van de roeping’ heet, schrijft paus Franciscus: “Homoseksualiteit lijkt in de mode te zijn in onze samenlevingen. En die mentaliteit heeft ook invloed op het leven in de kerk. Dat maakt me bezorgd, misschien ook omdat de kwestie niet altijd even veel aandacht heeft gekregen.”

'Geen plaats voor dat soort affectie'
Met name kandidaat-priesters wil hij ervoor ‘behoeden’ dat ze zich als homoseksueel manifesteren. “Het kan gebeuren dat het niet voorkomt als ze priester worden, maar dat het zich pas later manifesteert. Maar in het priesterlijke leven is er geen plaats voor dat soort affectie. De kerk raadt dus aan dat mensen met die neigingen niet aanvaard worden als ingewijden.”

Geestelijken van wie al bekend is dat ze homoseksueel zijn, wordt aangeraden om weer ‘smetteloos verantwoordelijk’ te zijn. “We moeten hen aandringen om hun celibaat met integriteit te voldragen zodat ze hun (geloofs)gemeenschap nooit schandaliseren. Eigenlijk is het beter dat ze hun ambt verlaten in de plaats van een dubbel leven te leiden.”

Zondig
Enkele jaren geleden leek het er nog op dat de paus een gematigde toon aannam als het ging over homoseksualiteit. Maar de Rooms-Katholieke kerk beschouwt homoseksualiteit nog altijd als ‘zondig’. Een decreet uit 2016 benadrukte nog eens het belang dat priesters aan hun celibaat gebonden zijn en dat homoseksuelen geen geestelijk ambt mogen uitvoeren.

Bron: Gazet van Antwerpen