Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor een expliciet wettelijk verbod op discriminatie van intersekse- en transgender personen. Dat bleek na een stemming op dinsdag 12 maart in de Eerste Kamer over een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks.

Overwinning
"Dit is een prachtige overwinning voor transgender- en intersekse personen", schrijven de belangenorganisaties TNN, NNID en COC in een persbericht. Ze pleitten al lang voor een dergelijk wetsvoorstel. "Als de wet straks is aangenomen, weten zij eindelijk zeker dat de wet aan hun kant staat. Dat werkgevers, scholen en dienstverleners hen niet mogen discrimineren. En dat is hard nodig, want intersekse- en transgender personen krijgen vaak te maken met discriminatie", aldus de belangenorganisaties. 

D66, PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP, ChristenUnie en PvdD lieten dinsdag blijken dat ze vóór het wetsvoorstel zijn. PVV en SGP lieten er geen misverstand over bestaan dat ze tégen zijn. De PVV noemde het voorgestelde discriminatieverbod zelfs 'betekenisloos' en 'een maskerade'. 50PLUS en OSF waren niet bij het debat aanwezig. 

Gelijke behandeling
Het wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütuk (GroenLinks) bepaalt dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verboden wordt. De wet beschermt dus bijvoorbeeld ook non-binaire, androgyne, agender, genderqueer, genderfluïde en polygender personen tegen discriminatie. Het verbod wordt opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling.

Er is in Nederland momenteel geen enkele wet die discriminatie van intersekse- en transgender personen expliciet verbiedt. De groep, die bestaat uit tussen de 130 duizend en 1 miljoen Nederlanders, krijgt veel te maken met discriminatie. 

Geweigerd of ontslagen
Intersekse personen ondervinden problemen bij participatie in opleiding, werk en vrije tijd. Van de transgender personen in Nederland ondervindt 40 procent discriminatie op het werk en kreeg 43 procent de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. Mensen worden geweigerd voor een baan of zelfs ontslagen wegens hun identiteit.

Hoewel het gaat om duizenden gevallen van discriminatie, doen jaarlijks slechts enkele tientallen transgender personen daarvan melding. Verduidelijken dat de wet ook intersekse- en transgender personen tegen discriminatie beschermt, is dus geen overbodige luxe.

Meer weten? Kijk op Transgendernetwerk.nl.