Ze schrijft dat de vorige editie van de Canal Parade weliswaar succesvol verliep, maar dat het stadsbestuur zich zorgen maakt om de toenemende geluidsoverlast en de groei van commerciële activiteiten.

Geluidsinstallaties
Het gaat hier met name over commerciële activiteiten op de kades en in het water, waarvoor geen vergunning is verstrekt. Sommige partijen zouden al ver voor de botenparade al schepen afmeren op de route. Op de dag zelf kwamen daar dan geluidsinstallaties op te staan en werden ze voorzien van alcoholische dranken.

Het college vindt dat de organisatie van Pride draagvlak verliest als dit zo doorgaat. “Zowel de geluidsoverlast als het afval worden in negatieve zin toegerekend aan de Prideorganisator”, zo is te lezen in de brief.

Goed voorbeeld
Om het goede voorbeeld te geven heeft de Pride-organisatie daarom in het afgelopen jaar zelf arrangementen aangeboden op een boot langs de route. Volgens Halsema & co is dat een succes: “'Gebleken is dat hier een markt voor is en dat deze goed te beheersen is.” Hier stond de muziek niet te hard en van achtergelaten afval was geen sprake.

Verder komt er een samenwerking tussen politie, gemeente en Waternet. “Om overlast op het water door vaartuigen tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er spontane afterparty's ontstaan aan de wal.”

Bron: AT5 / Foto: Creative Commons