De ILGA is een internationale organisatie die zich inzet voor gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders, en mensen met een Intersekseconditie; en tegen homofobie en transfobie. Jaarlijks presenteren ze de Rainbow Europe Country Ranking.

Twee jaar geleden stond Nederland nog op een tiende plaats. Vorig jaar landden ‘we’ op nummer elf en dit jaar staat ons land op de twaalfde positie. Malta voert de lijst aan, gevolgd door België, Luxemburg, Finland en Denemarken.

De ILGA baseert de lijst op zes verschillende categorieën waarin de landen worden beoordeeld:
-       wetgeving op het gebied van gelijkheid en tegen discriminatie
-       familierechten (waarin huwelijk en adoptie e.d. zijn geregeld)
-       wetgeving op het gebied van (verbaal) geweld tegen LHBTQ’s
-       Erkenning van gender en geslacht en lichamelijke integriteit
-       Erkenning van LHBTQ’s in de openbare ruimte
-       Vluchtelingen en asiel

Hoe scoort Nederland per categorie?
Bij de eerste categorie die gaat over gelijkheid en discriminatie eindigt Nederland op de dertigste plaats. Wat betreft familierechten gaat het beter, in die categorie staat Nederland op de vierde plaats.

Kijken we naar (verbaal) geweld, dan valt er nog veel te verbeteren: daar eindigt Nederland op plaats 28. Het wordt in dit rapport niet duidelijk of het aantal incidenten is toegenomen of dat er meer aangifte wordt gedaan.

In de categorie gender en geslacht deelt Nederland een tiende plaats met Duitsland. De verwachting is dat ons land zal stijgen op de ranglijst als het wettelijk verbod op transgender- en intersekse discriminatie later dit jaar van kracht wordt, schrijft het COC.

Waar we de nummer één-positie scoren is in de categorie openbare ruimte. Maar die positie delen we met 32 andere landen. De score is daar wel enorm, namelijk 99,75%.

In de laatste categorie, vluchtelingen en asiel, doet Nederland het beter en moet het alleen Noorwegen en België voor zich dulden. Ons land staat op een gedeelde derde plaats met Duitsland.

Achteruitgang
Vergelijk je de kaart met die van vorig jaar, dan zie je dat er veel minder groen is te zien: in veel landen is er sprake van stagnatie of zelfs achteruitgang. Zo heeft Bulgarije de wettelijke mogelijkheden voor naamsverandering en geslachtsregistratie voor transgender personen afgeschaft.

Totstandkoming
Hoe het onderzoek en de resultaten tot stand zijn gekomen, lees je op de website van Rainbow-Europe.org.

De complete ranking vind je hier.