The Trevor Project is een organisatie die tracht te voorkomen dat LHBTQ-jongeren in de problemen raken. Ze hebben becijferd dat in de Verenigde Staten ieder jaar 1,8 miljoen LHBTQ-jongeren in de leeftijd van 13-24 jaar een zelfmoordpoging doen. Uit een ander onderzoek van The Trevor Project blijkt dat het risico op een zelfmoordpoging bij deze jongeren afneemt met maar liefst 40% wanneer een van de ouders laat merken dat hij of zij de geaardheid van het kind accepteert.

101 onderwerpen
Het handboek zou hierbij kunnen helpen. In het boek, dat bestaat uit 21 pagina’s komen 101 onderwerpen aan bod die te maken hebben met genderidentiteit, seksuele oriëntatie en het proces rond een coming-out. Hoe pak je als jongere zoiets aan, hoe vind je mensen die je kunnen ondersteunen, hoe zorg je voor een gezonde verstandhouding en mensen in je omgeving en hoe kun je als verzorgende zien of er indicators zijn die wijzen op een zelfmoordrisico?

Geen lichte kost dus. Tia Dole van The Trevor Project vertelt aan Advocate: “LHBTQ-jongeren uit het hele land zoeken contact met The Trevor Project om te praten over hun coming-out. Ze vragen welke impact dit heeft op de relatie met hun vrienden en familie en vertellen over hun eigen situatie thuis of op school. Met dit handboek laten we zien hoe ze dit veilig kunnen aanpakken. Ook als dat betekent dat ze beter nog even kunnen wachten met openlijk uitkomen voor hun seksuele voorkeur.”

Afgewezen worden
“De angst om afgewezen te worden is een belangrijk onderwerp waar veel jonge mensen mee te maken krijgen”, vervolgt Dole. “Met The Trevor Project willen we laten zien dat er mensen zijn bij wie ze 24 uur per dag, zeven dagen per week terechtkunnen. Bij wie ze zichzelf kunnen zijn.”

Coming Out: A Handbook for LGBTQ Young People is te vinden op de website van The Trevor Project, waar je het kunt downloaden. Het boek is Engelstalig, maar kan wellicht ook Nederlandse jongeren aanspreken.