Een adoptiebureau in Philadelphia wil niet dat homostellen kinderen adopteren. Het bureau, Catholic Social Services genaamd (CSS), beroept zich op de Grondwet en stelt dat het mogelijk moet zijn om koppels van hetzelfde geslacht geweigerd mogen worden als die een kind willen adopteren. Dat zou namelijk niet aansluiten bij hun religieuze opvattingen.

Geen voet aan de grond
Bij lagere gerechtshoven kreeg CSS geen voet aan de grond, waarna ze het Hooggerechtshof hebben benaderd. Die besloot eerder dit jaar de zaak op te pakken.

Hoewel de Amerikaanse overheid officieel geen partij is in deze zaak, hebben advocaten van Trumps ministerie van Justitie toch uit eigen beweging een document opgesteld, waarin ze pleiten de zaak te beslechten in het voordeel van CSS.

Vrijheid van religie
Waar het om draait in het document: dat de vrijheid van religie moet worden beschermd. Het Ministerie van Justitie benadrukt dat CSS alleen met mensen wil werken die zijn getrouwd (en dan alleen hetero’s, want volgens CSS is het huwelijk alleen toegankelijk voor een man en een vrouw), of singles.

Het Ministerie van Justitie kiest de kant van CSS, en verdedigt die door te zeggen dat CSS getrouwde M/M- en V/V-koppels doorverwijst naar andere adoptiebureaus. In het document staat dat de vijandigheid jegens de religieuze motieven van CSS ‘ongrondwettig’ zijn.

Conservatieve koers
Het gaat hier nu om een document dat vrijwillig is opgesteld door het ministerie van Justitie. Maar activisten zijn bezorgd over de koers die het Hooggerechtshof vaart, nu er meer conservatieven zijn benoemd. In 2015 was het Hooggerechtshof nog voor de openstelling van het huwelijk, maar nu Trump twee oerconservatieve rechters heeft benoemd, namelijk Brett Kavanaugh en Neil Gorsuch, kan het Hof nu tot een conservatiever besluit komen. Wat dan wellicht weer een precedent schept voor LBHTQ-ouders.

Bron: PinkNews / Beeld: Censuur