Sinds het verschijnen van zijn debuut Confettiregen krijgt Splinter Chabot dagelijks reacties op zijn openhartige verhaal over zijn coming-out. Reacties van ouders, van jongeren die met dezelfde worsteling kampen, van ouderen die zichzelf herkennen in het verhaal, van mensen uit de LGBTQ-gemeenschap, van docenten en nog vele anderen. 

"De afgelopen periode kreeg ik veel persoonlijke reacties. Van ouders, broers, zussen, docenten, tantes, ooms, vrienden en vriendinnen, huisgenootjes en van heel veel jongeren. Persoonlijke verhalen, ervaringen, bevindingen, boodschappen. Soms zo mooi, en belangrijk, dat ik vind dat dit een groter podium verdient. Daarom willen we deze verhalen – brieven aan, voor, uit en over de roze gemeenschap – bundelen in Roze Brieven zodat deze bundel in ieders leven kan dienen als handvat, zaklamp of wandelstok. Uiteraard alleen met toestemming van de brievenschrijver."

Splinter roept mensen die hun verhaal breder willen delen op hem te schrijven. Een selectie van de brieven en Splinters antwoord daarop wordt opgenomen in Roze Brieven dat in november zal verschijnen.

Brieven kunnen (per mail of per post) tot 1 augustus 2020 verstuurd worden naar: splinter@talentkitchen.nl

of:

Uitgeverij Het Spectrum
T.a.v. Splinter Chabot
Postbus 23202
1100 DS Amsterdam