Minister Van Engelshoven van Emancipatie scheef op 3 juli aan de Kamer dat geslachtsregistratie naar verwachting vanaf 2024 of 2025 wordt weggelaten op nieuwe identiteitskaarten.

Daarnaast wil de minister bedrijven en organisaties gaan helpen bij het voorkomen van onnodige geslachtsregistratie. Zo is er bijvoorbeeld een ‘online toolbox’ ontwikkeld met een afwegingskader en voorbeelden.

X i.p.v. M of V
Ten slotte gaan minister Van Engelshoven en minister Dekker (Rechtsbescherming) bekijken of het mogelijk is om in de toekomst in paspoorten voor een ieder die dat wil op eenvoudige wijze een ‘X’ in te vullen op de plaats van het geslacht, in plaats van een ‘m’ of ‘v’. Nu kan dat alleen via tussenkomst van de rechter.  

Volgens NNID, TNN en COC is het schrappen van verplichte geslachtsregistratie onder meer van belang voor intersekse personen, voor personen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ (non-binaire personen) en voor iedereen die vindt dat het de overheid niet aangaat wat hun geslacht is.

Zonder inmenging
De organisaties willen dat mensen geheel vrij zijn om zonder inmenging van de overheid te bepalen of ze zich als vrouw, man, of op andere wijze willen presenteren. Circa 4 procent van de Nederlanders voelt zich niet thuis in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ en 1,1 procent is geboren met een lichaam dat niet past binnen de heersende tweedeling van man en vrouw.

“Dit is geweldig nieuws voor mensen die dag in, dag uit problemen ondervinden van die categorie geslacht op hun identiteitsbewijs”, aldus TNN, COC en NNID in een reactie. De belangenorganisaties hebben hier lang voor gepleit en het voornemen is onderdeel van COC’s Regenboog Stembusakkoord. “Het is goed nieuws voor een ieder die vindt dat het de overheid en instanties niet aangaat wat je in je ondergoed hebt.”

Concrete oplossing
“Door geslachtsregistratie te schrappen van de identiteitskaart bied je een directe, concrete oplossing voor mensen die nu door het leven moeten met documenten die niet goed weergeven wie ze zijn”, aldus de belangenorganisaties. “Het biedt een oplossing aan mensen die aan loketten, in de trein of aan de grens telkens weer onnodige en indiscrete vragen krijgen over hun geslacht.”

Coverbeeld: Creative Commons