“Het is zo belangrijk om veel tijd met je pasgeboren kind door te brengen”

HEMA start met bijzonder geboorteverlof

28 juli 2020, Winq redactie, 3 minuten

HEMA start per 1 augustus met bijzonder geboorteverlof voor alle HEMA-werknemers, die een kindje in het gezin verwelkomen dankzij bijvoorbeeld een draagmoeder of adoptie.

Het bijzonder geboorteverlof houdt in dat stellen die een baby opnemen in hun gezin vier extra verlofweken krijgen bovenop het bestaande (adoptie)verlof, wat standaard 6 weken bedraagt. Dit geldt ook voor ouders die adoptie wettelijk nog niet hebben kunnen regelen in het geval van draagmoederschap, maar wel de intentie hebben om dit te doen en voor meeroudergezinnen. Het doel van deze nieuwe regeling is dat alle nieuwgeboren kinderen dezelfde hechtingsduur krijgen, ongeacht de wijze waarop zij onderdeel van een gezin zijn geworden. Door deze nieuwe regeling in te voeren wordt het minimale verlof van 10 weken na de geboorte, voor alle gezinnen gelijkgetrokken. Zo wil HEMA ervoor zorgen dat kinderen die in een gezin worden geboren, waar de moeder die bevalt geen onderdeel van is, even lang de tijd hebben om te hechten aan de ouders.

In onderstaande video leggen Rick Paul, René en Nina uit waarom dit verlof zo belangrijk is.

“Precies een jaar geleden organiseerden wij het HEMA-kraamfeest om alle gezinsvormen en de liefde tussen ouders en kind te vieren. We kwamen er tijdens de voorbereidingen achter dat er wat betreft verlof voor dergelijke gezinnen waar de juridische situatie (nog) niet zo is als de feitelijke situatie, niets passends is geregeld. Daarom zijn wij in het afgelopen jaar druk bezig geweest om dit beleid binnen HEMA aan te passen en gelijk te trekken voor iedereen. Daar is nu het bijzonder geboorteverlof uit voortgekomen. We zijn ongelofelijk blij dat dit gelukt is en tegelijkertijd vinden we dat dit al veel langer de standaard had moeten zijn. Wij willen al onze medewerkers een gelijk verlofbeleid kunnen bieden, want HEMA is voor iedereen’’. Aldus Nadine Beister, HR directeur.

Geboorteverlof
Ouders die een kind adopteren, bijvoorbeeld in het geval van draagmoederschap, hebben in Nederland recht op zes weken adoptieverlof. Wanneer een kind wordt geboren in een gezin waarbij de bevallende moeder onderdeel blijft van dit gezin, is het bevallingsverlof minimaal tien weken na de geboorte. Wanneer het gezin bestaat uit twee mannen, waarvan één de biologische vader is, heeft het gezin recht op geboorteverlof van een volle werkweek en aanvullend geboorteverlof van vijf werkweken tegen gedeeltelijke doorbetaling van het loon. HEMA heeft daarom het verlof voor gezinnen waarbij de bevallende moeder geen onderdeel is van het gezin, verlengd met vier extra verlofweken, met behoud van loon.

HEMA geboorteverlof

Op basis van maatwerk kan dit recht ook aan meeroudergezinnen worden toegekend. Hiermee wil HEMA de ongelijkheid in verlofrechten binnen verschillende gezinssamenstellingen die op dit moment in Nederland heerst rechttrekken voor haar eigen medewerkers, zodat ieder kind dezelfde hechtingsduur heeft.

“We waren afgelopen jaar natuurlijk al blij dat HEMA dit onderwerp op de kaart wilde zetten. Het daadwerkelijk invoeren van het bijzonder geboorteverlof is ontzettend bijzonder en weer een nieuwe stap om de ongelijkheid voor roze gezinnen recht te trekken. Wij hopen dat dit een precedent zal zetten voor andere bedrijven in Nederland’’. Aldus Sara Coster, Stichting meer dan gewenst.

Dit jaar heeft HEMA haar pijlen gericht op het verbeteren van het interne beleid.

Pride
HEMA zet zich sinds vijf jaar actief in om onderwerpen tijdens Pride week onder de aandacht te brengen. In 2018 organiseerde HEMA het HEMA huwelijk, en vorig jaar werd het HEMA kraamfeest georganiseerd. Dit jaar heeft HEMA haar pijlen gericht op het verbeteren van het interne beleid. Zo heeft HEMA zich aangesloten bij Workplace Pride, een platform om LHBTI inclusiviteit op de werkvloer te bevorderen.

“Heel goed dat de HEMA oog heeft voor de grote diversiteit van gezinnen in Nederland”, aldus COC- voorzitter Astrid Oosenbrug. “Gezinnen verschillen in omvang, manier van tot stand komen, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en op nog veel meer manieren. Maar waar het om gaat, is de liefdevolle band tussen ouder en kind. Mooi dat HEMA dat erkent met deze regeling, en ik hoop dat veel bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.”

Meer info vind je op Hema.nl/pride.

Video: Ilse Paulussen

Delen op

Winq in je inbox

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks een overzicht van de beste artikelen.

Magazine 122

De nieuwe Winq is uit!

Neem een abonnement

Geef cadeau